| Autor: redakcja1

Ocena popytu na produkty rolne

W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie aktualnego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne, tj. minus 36,8 p. proc. w czerwcu 2018 r. względem minus 22,6 p. proc. w grudniu 2017 r.

Ocena popytu na produkty rolne
Blisko 59% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Niewiele ponad 2% stwierdziło, że zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie wyższym niż ich oczekiwania, w porównaniu do 39% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest zbyt mały.
 
Negatywne opinie odnosiły się do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z zapotrzebowania na produkty rolne byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń.
 
Użytkownicy, sygnalizujący w I półroczu 2018 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne poprzez spadek sprzedaży.
 
Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 8,6 p. proc., a dla gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną minus 23,1 p. procentowego.


Tagi:
źródło: