| Autor: redakcja1

Ocena popytu na produkty rolne

W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

Ocena popytu na produkty rolne
Ponad 63% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Blisko 4% stwierdziło, że zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, względem 33% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie odnosiły się do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, a także hodowcy świń.
 
Użytkownicy, którzy sygnalizowali w II półroczu 2018 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niesprzyjające z uwagi na zmniejszenie sprzedaży.
 
Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 10,1 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 22,9 p. procentowego.


Tagi:
źródło: