| Autor: redakcja1

Ocena popytu na produkty rolne

W porównaniu z wynikami z poprzedniej edycji badania opinie rolników w ocenie bieżącego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty były bardziej negatywne niż w II edycji badania 2021 r.

Ocena popytu na produkty rolne
Ponad 65% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Około 3% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań względem niemal 31% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji rolnej.

Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, upraw pod osłonami oraz hodowcy trzody chlewnej i drobiu nieśnego. Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmianę wielkości sprzedaży w odniesieniu do tego samego półrocza poprzedniego roku wyrażali w większości negatywne opinie.

Największy spadek sprzedaży zaobserwowano wśród użytkowników małych gospodarstw w szczególności prowadzących uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych i uprawy pod osłonami oraz hodowlę trzody chlewnej, drobiu nieśnego i owiec.


 


Tagi:
źródło: