| Autor: redakcja1

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Ponad 87% rolników uznało bieżącą (grudzień 2017 r.) sytuację ogólną swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Opinia o dobrej sytuacji gospodarstw rolnych przeważała nad opiniami przeciwnymi o 1,0 p. procentowy.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych
Optymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych, użytkownicy prowadzący chów bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu nieśnego.

Dodatnie saldo odpowiedzi (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi) odnotowano również w przypadku gospodarstw prowadzących uprawy przemysłowe tj. buraki cukrowe, rzepak i rzepik jak również zboża i uprawy pod osłonami.

Z analizy odpowiedzi wynika, że najgorzej swoją sytuację (ujemne saldo odpowiedzi) oceniali rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń, mniej pesymistyczni byli rolnicy prowadzący uprawy ziemniaków.


Tagi:
źródło: