| Autor: redakcja1

Parlament Europejski dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań przez UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca z zadowoleniem odnoszą się do wspólnego projektu rezolucji, który został dzisiaj przyjęty zdecydowaną większością w Parlamencie Europejskim, w sprawie pilnej potrzeby ustalenia planu działania UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Projekt rezolucji wynika z deklaracji szefów państw i rządów z Wersalu i komunikatu opublikowanego wczoraj przez Komisję Europejską oraz jest z nimi zgodny.

Parlament Europejski dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań przez UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
Pozytywny jest fakt, że wiele partii politycznych podjęło współpracę w sprawie kluczowej kwestii jaką jest bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ obecnego kryzysu spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Bezpieczeństwo żywnościowe oznacza nie tylko dostępność żywności, ale również jej przystępność cenową, która najbardziej wpływa na grupy społeczne o niskich dochodach, co słusznie wybrzmiewa w projekcie. Unia Europejska, będąca ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej, jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w czasie kryzysu, zarówno w UE, jak i poza jej terytorium oraz za pomoc potrzebującym poprzez wykorzystanie produkcji unijnej oraz przekazanie pomocy humanitarnej i finansowej.

Równie ważne jest wezwanie do podjęcia wysiłków mających na celu zabezpieczenie siewu oraz produkcji w Ukrainie. Członkowie Copa i Cogeca są gotowi do udzielenia wsparcia we współpracy z ukraińską organizacją partnerską UNAF (Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze).

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolne z zadowoleniem przyjmują wezwanie do podjęcia pilnych tymczasowych środków dotyczących zwiększenia produkcji unijnej w ramach zbiorów w 2022 r., w celu wkładu w bezpieczeństwo żywnościowe UE. Optymizmem napawa ich również skupienie się na tragicznej sytuacji, w jakiej znajdują się unijny rolnicy w związku z gwałtownym wzrostem cen nawozów oraz energii elektrycznej.

Copa i Cogeca doceniają, że członkowie Parlamentu podjęli szybkie i skuteczne działania w sprawie tej rezolucji, a także zaangażowali się w umocnienie europejskiej autonomii strategicznej odnośnie żywności i paszy, zgodnie z celami Zielonego Ładu.


Tagi:
źródło: