| Autor: redakcja1

Polacy pozytywnie oceniają sytuację w swoich zakładach pracy

Niemal dwie trzecie Polaków ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce pozytywnie, a blisko dwie trzecie deklaruje mniejsze lub większe poczucie pewności zatrudnienia w obecnym miejscu pracy – wynika z badania CBOS.

Polacy pozytywnie oceniają sytuację w swoich zakładach pracy
We wrześniu br. 65 proc. pracujących Polaków oceniło obecną sytuację w swoich zakładach pracy pozytywnie, negatywnie swoją sytuację oceniło jedynie 9 proc. W porównaniu z sierpniem oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy zmieniły się nieznacznie – o 1 punkt proc. przybyło ocen pozytywnych, a ubyło negatywnych.
 
Przewidywania na najbliższy rok

A jak, zdaniem Polaków, wyglądać będzie sytuacja w ich zakładach pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Większość ankietowanych (58 proc.) uważa, że ich sytuacja pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych znacznie więcej oczekuje poprawy, niż spodziewa się pogorszenia (odpowiednio 20 proc. i 12 proc.).

„Warto jednak dodać, iż badani zakładający, że w ciągu najbliższego roku nastąpią jakieś zmiany w sytuacji ich zakładów pracy, na ogół nie spodziewają się, że będą one zdecydowane. Co dziesiąty pracujący nie potrafi ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądać sytuacja w jego zakładzie pracy” – czytamy w raporcie.

W stosunku do drugiej połowy sierpnia o 2 punkty procentowe przybyło osób przewidujących, że nastąpi poprawa sytuacji w ich zakładach pracy, i o tyle samo ubyło spodziewających się pogorszenia.
 
Poczucie zagrożenia bezrobociem
 
73 proc. ankietowanych deklaruje większe lub mniejsze poczucie pewności zatrudnienia, przy czym co trzeci (33 proc.) uznaje za mało prawdopodobną możliwość utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, likwidacja zakładu itp.). Tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że bardzo poważnie liczy się z utratą obecnej pracy, a blisko jedna piąta (19 proc.) dopuszcza taka możliwość.
 
CBOS zwraca uwagę, że po raz kolejny ubyło pracujących uważających utratę obecnego zatrudnienia za mało prawdopodobną – do 33 proc., czyli poziomu ostatnio notowanego w sierpniu 2017 roku.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!