| Autor: redakcja1

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się sporą koncentracją geograficzną.

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE
Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Dostawy do tego kraju w okresie styczeń–maj 2022 r. wyniosły 4,5 mld EUR i były o 26% wyższe niż przed rokiem.

Liczącymi się odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były również: Niderlandy - wzrost o 39% do 1,2 mld EUR, Francja - o 28% do 1,1 mld EUR, Włochy - o 9% do 874 mln EUR i Czechy - o 31% do 805 mln EUR. Łącznie wywóz na te rynki wygenerował 8,5 mld EUR, co stanowiło 64% wartości dostaw do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–maj 2022 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 4,5 mld EUR, a więc większej o 8% niż w okresie pięciu pierwszych miesięcy 2021 r. Dostawy do krajów pozaunijnych, czyli nienależących do WNP zwiększyły się o 12% do 3,8 mld EUR.


Tagi:
źródło: