| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Około 75% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 7,6 mld EUR, co oznaczało zwyżkę o 21% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.

Największe przychody z wywozu do UE-27 otrzymano ze sprzedaży do Niemiec - wzrost o 18% do 2,6 mld EUR, Niderlandów - o 34% do 669 mln EUR, Francji - o 26% do 650 mln EUR, Włoch - spadek o 1% do 500 mln EUR i Czech – zwyżka o 25% do 451 mln EUR. Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 2,6 mld EUR, tj. wzrost o 4%, z tego wysyłka do krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP wzrosła o 6% do 2,2 mld EUR.

Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były głównie: Wielka Brytania - przychody na poziomie 836 mln EUR i wzrost o 32%, Stany Zjednoczone - 183 mln EUR i wzrost o 33% oraz Arabia Saudyjska - 107 mln EUR i spadek o 43%, a w dalszej kolejności: Izrael - 82 mln EUR i wzrost o 29%, Norwegia - 69 mln EUR i wzrost o 28%, a także Szwajcaria - 61 mln EUR i wzrost o 38%.


 


Tagi:
źródło: