| Autor: redakcja1

Pożary upraw rolnych

W ostatnich latach przyczyną wyższej liczby pożarów, jak i większej powierzchni są ekstremalne warunki meteorologiczne, tj. występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim, ocieplenie klimatu, niedobór opadów, susza, a także nieodpowiedzialność człowieka.

Pożary upraw rolnych
Niepokojące jest również występowanie pożarów z powodu podpaleń. Pozytywna jest zwiększająca się świadomość rolników odnośnie zagrożeń. Nie bez znaczenia jest także fakt, że pierwszymi osobami podejmującymi działania gaśnicze są często sami rolnicy.
 
W 2017 r. zaobserwowano 3286 pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk oraz 18313 pożarów nieużytków, które swoim zasięgiem objęły areał odpowiednio 2139 ha i 8001 ha. W odniesieniu do minionego roku zmalała zarówno liczba pożarów, jak i obszar objęty pożarami.
 
Najwięcej pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk odnotowano w 2017 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, w województwie lubelskim - 392 i dolnośląskim - 374, podczas gdy najwięcej pożarów nieużytków w województwie małopolskim - 3275.
 
Najmniej pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk wystąpiło w 2017 r., podobnie jak w roku poprzedzającym, w województwie warmińsko-mazurskim - 41, podlaskim - 54 i lubuskim - 59. Najmniej pożarów nieużytków odnotowano, podobnie jak i w roku 2016, w województwie kujawsko-pomorskim - 93.


Tagi:
źródło: