| Autor: redakcja1

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych pozwolą zapobiec wzrostowi cen energii

Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. projekt ustawy określającej zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, umieszczenie tej infrastruktury na terenie, który nie należy do przedsiębiorstwa, nie będzie wpływać na sposób opodatkowania tego gruntu.

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych pozwolą zapobiec wzrostowi cen energii
W ten sposób wyeliminowana zostanie uznaniowość organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest infrastruktura liniowa.
 
Regulacje pozwalają wprowadzić jednolite zasady opodatkowania gruntów, na których umieszczona jest ta infrastruktura. Konieczne jest wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem, nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce dochodzi bowiem do odmiennego opodatkowania takich miejsc w zależności od ich położenia. Przykładowo grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej – podatkiem od nieruchomości, według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą.
 
Intencją ministra energii jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą umieszczenie infrastruktury liniowej na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo (będące właścicielem infrastruktury) korzysta w sposób ograniczony (odpowiadający zakresowi służebności przesyłu) nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów.
 
- Wprowadzenie zmian pozwoli m.in. zapobiec wzrostowi stawek opłat dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców. W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także ograniczanie ubóstwa energetycznego – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodaje, że warto także zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nie dopuści do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa: gazowe, ciepłownicze czy telekomunikacyjne.
 
Regulacja pozwoli także uniknąć sytuacji, gdy właściciel gruntów przez które przebiega infrastruktura liniowa, będzie zobowiązany do zapłaty najwyższej stawki podatku od nieruchomości, pomimo tego, że nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Nowe rozwiązania wprowadzane przez projekt ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.


Tagi:
źródło: