| Autor: redakcja1

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce do 2030 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął w dniu 30 listopada 2022 r. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce do 2030 r.
Jest to dokument, który ma doprowadzić do spełnienia wymagań Komisji Europejskiej w zakresie strategii „Od pola do stołu” oraz strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 w zakresie rolnictwa ekologicznego, tj. rozwój produkcji ekologicznej, w tym rozwój rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych na uprawy objęte systemem produkcji ekologicznej.

Celem Planu jest podwojenie do 2030 r. powierzchni użytków rolnych objętych tym systemem w stosunku do roku 2019 oraz dążenie do osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni.


Tagi:
źródło: