| Autor: redakcja1

Rolnicy będą mogli otrzymywać pełne świadczenie emerytalne i jednocześnie prowadzić gospodarstwo

Sejm przyjął w dniu 28 kwietnia 2022 r. ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a 29 kwietnia została przekazana do Senatu. Mamy nadzieję, że Senat zajmie się tą ustawą na swoim najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 18 i 19 maja br. i nie zmieni wprowadzonych przez Sejm zapisów.

Rolnicy będą mogli otrzymywać pełne świadczenie emerytalne i jednocześnie prowadzić gospodarstwo
Zapisy tej ustawy dają od dawna oczekiwaną i zapowiadaną zmianę dotyczącą możliwości prowadzenia gospodarstwa po przejściu na emeryturę i otrzymywania pełnego świadczenia. Zmiany tej ustawy posłowie przyjęli jednogłośnie.

Najważniejsze zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników to:
  • Zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości.
Zdaniem, środowisk rolniczych przepis jest był „krzywdzący” i jest wyjątkiem, bo w innym zawodzie nie ma konieczności wyzbycia się np. warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę.
  • Regulacja kwestii związanych z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianie przepisów rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Wprowadzenie możliwości zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.
  • Przepisy zakładają również, że emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.
Zapowiadane są dalsze zmiany, które będą dotyczyć  waloryzacji emerytur rolniczych,  a ściślej jej naliczania. Zasady, które na tę chwilę określają sposób naliczania waloryzacji  nie są do końca sprawiedliwe. Waloryzacja, która była szumnie ogłoszona, wynosiła 7%, ale wiadomym jest, że nie wszyscy rolnicy dostali  obiecane 7%. Dla wielu z nich waloryzacja wyniosła ok. 2-3%. Dlatego kolejne zmiany dotyczące KRUS oraz składek i emerytur dla rolników będą przygotowywane i rolnicy też na to czekają –  zapowiadają politycy.


Tagi:
źródło: