| Autor: redakcja3

Rozmowy polsko-niemieckie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba odbył robocze spotkanie z nowym federalnym ministrem wyżywienia i rolnictwa Niemiec Hansem-Peterem Friedrichem.

Rozmowy polsko-niemieckie

Wizyta w Warszawie była drugą wizytą zagraniczną, po Paryżu, niemieckiego ministra i miała charakter wizyty inauguracyjnej po objęciu stanowiska w nowym rządzie.

Minister H.P. Friedrich podkreślił, że zależało mu na tym, aby dwie pierwsze wizyty zagraniczne odbyć właśnie we Francji i w Polsce, wskazując tym samym na dwóch najważniejszych partnerów do przyszłej współpracy zarówno w formule bilateralnej, jak i Trójkąta Weimarskiego. Jego zdaniem w szczególności należy odnowić kontakty ministrów Francji, Niemiec i Polski w formule trójstronnej.

Minister Kalemba podziękował za złożenie wizyty w Polsce w tak krótkim terminie po objęciu urzędu oraz za dotychczasową współpracę polsko-niemiecką w procesie negocjacji reformy WPR. Poinformował również, że w Polsce zapadły już pierwsze decyzje związane z wdrażaniem nowej WPR, takie jak transfer środków z II do I filara oraz przeznaczeniem środków z polityki spójności na infrastrukturę na obszarach wiejskich. Szef polskiego resortu rolnictwa w pełni podziela zdanie niemieckiego ministra co do potrzeby odbudowania kontaktów w formule Trójkąta Weimarskiego i zadeklarował poparcie dla wszelkich inicjatyw dążących do realizacji tego celu.

W dalszej części rozmów ministrowie dyskutowali między innymi o sytuacji w rolnictwie w obu krajach, konieczności przybliżenia mieszkańcom miast znaczenia rolnictwa i produkcji żywności, bardzo ważnej roli społecznej małych gospodarstw rolnych, znaczeniu dobrej organizacji producentów na szczeblu lokalnym. W kontekście znaczenia gospodarstw rodzinnych oraz ustanowienia przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego, minister Friedrich zaproponował przyjęcie wspólnej deklaracji w tej sprawie przez ministrów rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego.

Na zakończenie spotkania minister Stanisław Kalemba podziękował za zaproszenie Polski do uczestnictwa w projekcie „Chleb Pokoju” i zapowiedział swój udział w głównych uroczystościach obchodów 25-lecia upadku Muru Berlińskiego 1 września 2014 r. w Berlinie. Potwierdził również swój udział w Międzynarodowych Targach Zielony Tydzień w dniach 16-17 stycznia br. w Berlinie.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!