| Autor: redakcja1

Rynek pracy zmienia oblicze

Rynek pracy znajduje się w bardzo dobrej kondycji, czego gwarantem jest stabilny wzrost gospodarczy. Bezrobocie znajduje się na rekordowo niskim poziomie. To przekłada się na lepszą sytuacje polskich rodzin – nie tylko więcej osób ma pracę, ale też rosną pensje. Poprawia się przede wszystkim sytuacja osób najmniej zarabiających.

Rynek pracy zmienia oblicze
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu sierpnia 2019 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. W rejestrach urzędów pracy figurowało w tym czasie 865,5 tys. osób. 

Rekordowo niskie bezrobocie 
 
- Od blisko trzech dekad wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa – I choć zbliżamy się do granicy tzw. bezrobocia naturalnego, to sytuacja wciąż systematycznie się poprawia – dodaje minister. 

Dla przykładu, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2018 roku wyniosła 969 tys., a stopa bezrobocia wynosiła wówczas 5,8 proc. 

Jeśli jednak spojrzymy na dane sprzed czterech lat możemy mówić o naprawdę znaczącej poprawie sytuacji na rynku pracy.
  • W porównaniu do stanu z końca 2015 roku liczba bezrobotnych (na koniec 2018 roku) była niższa o prawie 595 tys. osób, tj. o 38 proc.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w tym czasie spadła o prawie 4 pkt proc.
Więcej osób ma pracę, rosną też pensje 

Warto zwrócić też uwagę na Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z których wynika, że na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła liczba pracujących Polaków. W 2015 było to 16,1 mln osób, w 2018 roku 400 tys. osób więcej, czyli 16,5 mln osób. Wzrosła także liczba pracowników najemnych zatrudnionych na czas nieokreślony, z 9,1 mln w 2015 roku do prawie 10 mln w 2018 roku. 

Nie tylko więcej osób ma pracę, ale rosną też pensje – średnio w tempie 7 proc. rocznie. 
 
- Znacznie poprawiła się sytuacja osób najsłabiej wynagradzanych. Systematycznie podnosimy płacę minimalną, wprowadziliśmy też minimalną stawkę godzinową, która wcześniej w ogóle nie była uregulowana – zauważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

Dotrzymujemy obietnic

Zgodnie z zapowiedziami złożonymi w expose premierów związanych z rządem Prawa i Sprawiedliwości – Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim – systematycznie podnosimy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W 2015 roku najniższe pensje wynosiły 1750 złotych, w bieżącym roku to 500 złotych więcej, a w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2600 złotych, czyli aż o 850 złotych więcej niż w 2015 roku. 

Razem z minimalną pensją wzrasta minimalna stawka godzinowa, która w 2019 roku wynosi 14,7 złotych, w przyszłym roku będzie to 17 złotych. Obowiązująca od 2017 roku minimalna stawka godzinowa za pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych to jedna z reform przeprowadzonych przez rząd PiS, która ma na celu poprawę sytuacji osób najsłabiej zarabiających. 
 
- Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej, było dla mnie „małą rewolucją”. Dzięki temu rozwiązaniu położyliśmy kres groszowym wynagrodzeniom, nagminnie stosowanym w niektórych branżach. Dziś pracownicy za swój trud otrzymują godziwe pensje – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. 

Koniec z dyskryminacją ze względu na staż pracy

To nie wszystko. Resort zniósł też przepisy dyskryminujące pracowników ze względu na staż pracy. Od 2017 roku wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymują minimalne wynagrodzenie w jednakowej wysokości. 

Ministerstwo opracowało też przepisy, które likwidują problem tzw. syndromu pierwszej dniówki. Od 1 września 2016 roku pracodawca został zobowiązany do potwierdzania na piśmie warunków wcześniej zawartej z pracownikiem umowy o pracę w innej formie niż pisemna – przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Regulacja w bardziej skuteczny sposób przeciwdziała się zatrudnianiu pracowników „na czarno”, czyli bez pisemnego potwierdzenia warunków wykonywania przez nich pracy.

Zmiany w płacy minimalnej

Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Od przyszłego roku również dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!