| Autor: redakcja1

Stopa bezrobocia na niezmiennym poziomie

Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie. Tak wyglądała w październiku sytuacja na rynku pracy.

Stopa bezrobocia na niezmiennym poziomie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wstępne dane dotyczące bieżącej sytuacji na rynku pracy. Ze statystyk wynika, że w październiku bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie, ale jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,6 proc. – oznacza to spadek o 0,9 pkt. procentowego (rok do roku).
 
Analitycy ministerstwa podkreślają, że począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski. Lepszy wynik odnotowano w październiku 1990 roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc. Październikowa dane są więc najlepsze od 28 lat.
 
- Rynek pracy znajduje się w doskonałej kondycji. Stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Przyglądając się październikowym danym z regionów cieszy, że bezrobocie spada w większości województw – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
 
Mapa regionów
  • Najlepsza sytuacja jest w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 3,1 proc.
  • Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.)   
  • Ten region jest jednym z pięciu – obok województwa lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i pomorskiego – w którym w ostatnim miesiącu natężenie bezrobocia nie zmieniło się
  • Sytuacja poprawia się za to w dziesięciu regionach, gdzie w październiku spadek stopy bezrobocia odnotowano w granicach od 0,1 do 0,2 pkt. procentowego
  • Najsilniej (o 0,2 pkt. procentowego) wskaźnik bezrobocia spadł w województwie świętokrzyskim, które było również województwem o jednym z najsilniejszych spadku liczby bezrobotnych
  • Jedynie w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia – o 0,1 pkt. procentowego. 
Mniej bezrobotnych, więcej wakatów
 
Z danych ministerstwa wynika, że na koniec października  w urzędach pracy zarejestrowanych było 938,5 tys. osób. To dokładnie o 8,9 tys. osób mniej niż przed miesiącem, ale już 131 tys. mniej niż przed rokiem. Oznacza to spadek o 12,3 proc.
 
Spadek liczby bezrobotnych w październiku 2018 roku miał miejsce w 13 województwach
  • Najsilniejszy (procentowy) spadek odnotowany został w Wielkopolsce (o 2,3 proc.), na Mazowszu i w województwie świętokrzyskim (o 2,1 proc.) oraz na Śląsku (o 1,9 proc.)
  • W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych odpowiednio o 1,8 proc, 0,7 proc. i 0,9 proc.
- Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w październiku spowodowany był w spadkiem nowych rejestracji bezrobotnych, przy zbliżonym do poprzedniego miesiąca odpływie z bezrobocia. Powodem większości wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych były podjęcia pracy, niepotwierdzenie przez bezrobotnych gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form, co związane było z kontynuacją części prac sezonowych – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska.
 
Ze statystyk wynika również, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 128 tys. wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do września 2018 roku liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 9,4 tys., czyli o 7,9 proc.
 
W tym przypadku wzrost liczby wolnych miejsc pracy miał miejsce dziewięciu województwach i oscylował w przedziale od 3,7 proc. w województwie małopolskim do aż 56,4 proc. w województwie lubuskim, gdzie pojawiło się 2,1 tys. nowych ofert.
 
Spadek liczby wolnych miejsc pracy zdecydowanie najsilniejszy był w województwie świętokrzyskim – o 20,7 proc.


Tagi:
źródło: