| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do krajów UE

Podobnie jak w latach wcześniejszych produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 25 mld EUR, tj. wzrost o 9%, co stanowiło 73% przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do krajów UE
Dostawy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–sierpień 2023 r. wyniósł 8,7 mld EUR i był o 14% większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano przede wszystkim wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, karmę dla zwierząt, ziarno zbóż, w tym głównie ziarno pszenicy i kukurydzy, przetwory rybne oraz czekoladę i wyroby czekoladowe.

Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także:
  • Niderlandy – 2,1 mld EUR, wzrost przychodów o 1%; eksport głównie mięsa drobiowego, ziarna zbóż wyrobów tytoniowych, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, soków owocowych i warzywnych, kawy, pieczywa i wyrobów piekarniczych oraz karmy dla zwierząt;
  • Francja – 2,1 mld EUR, wzrost przychodów o 9%; wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, pieczywa i wyrobów piekarniczych, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wołowego, karmy dla zwierząt oraz alkoholi;
  • Włochy – 1,6 mld EUR, wzrost przychodów o 10%; wywożono głównie mięso wołowe, wyroby tytoniowe, przetwory rybne oraz sery i twarogi;
  • Czechy –1,6 mld EUR, wzrost przychodów o 14%; eksport przede wszystkim mięsa drobiowego, pieczywa i wyrobów piekarniczych, mięsa wieprzowego, serów i twarogów, wyrobów tytoniowych, karmy dla zwierząt, czekolady i wyrobów czekoladowych, wód i napojów bezalkoholowych oraz masła.
Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów, tj. Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował ponad 15 mld EUR przychodów, co stanowiło 47% wartości eksportu rolno-spożywczego w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r.


 


Tagi:
źródło: