| Autor: redakcja1

UE głównym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych

W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek unijny.

UE głównym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych
Dostawy do krajów UE wygenerowały 17,5 mld EUR, co stanowiło 80% przychodów otrzymanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Dostawy do tego kraju wyniosły 5,4 mld EUR i były większe o 10% niż w porównywalnym okresie 2019 r. Istotnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych była również Wielka Brytania z 2 mld EUR, Niderlandy z 1,3 mld EUR, Francja z 1,2 mld EUR, Włochy z 1,1 mld EUR oraz Czechy z 1 mld EUR.
 
Do krajów pozaunijnych w miesiącach styczeń–sierpień 2020 r. wysłano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 4,4 mld EUR względem 3,8 mld EUR rok wcześniej, co daje wzrost o 18%. Dostawy do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtowały się w granicy 1,1 mld EUR, a więc wyższej o 12% niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 490 mln EUR, czyli to więcej o 32%, do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 355 mln EUR, a więc to mniej o 1%, a na Białoruś – o 3% do 169 mln EUR.
 
Eksport do pozostałych krajów, czyli nienależących do UE i WNP zwiększył się o 20% do 3,3 mld EUR. Liczącym się odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Wywóz do tego kraju ukształtował się na poziomie 419 mln EUR, w tym 49% wartości – 206 mln EUR stanowiła pszenica. Istotnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były również Stany Zjednoczone z 333 mln EUR, a w dalszej kolejności Algieria z 167 mln EUR, Izrael z 165 mln EUR, RPA z 162 mln EUR, Norwegia z 148 mln EUR, a także Chiny z 134 mln EUR.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!