| Autor: redakcja1

W grudniu w skali roku więcej płacono jedynie za ziemniaki - raport GUS o cenach

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w grudniu 2023 ceny skupu podstawowych produktów rolnych były w ujęciu rocznym niższe o 19,6 proc., a w stosunku do listopada 2023 r. spadły o 1,0 proc.

W grudniu w skali roku więcej płacono jedynie za ziemniaki - raport GUS o cenach
W grudniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe.
 
W skali miesiąca wzrosły ceny: pszenżyta, kukurydzy, ziemniaków i mleka w skupie oraz owsa na obu rynkach.
 
Nie uległy zmianie ceny pszenżyta i ziemniaków na targowiskach.
 
W skali roku natomiast więcej płacono jedynie za ziemniaki (w skupie i na targowiskach).
 
Ceny ważniejszych produktów rolnych w grudniu 2023 r.
 
Cena pszenicy w skupie (86,79 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do listopada 2023 r. (o 1,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (o 40,8%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 113,53 zł za dt, tj. o 1,6% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 33,0% – niż w grudniu 2022 r.
 
Cena żyta w skupie (63,70 zł za dt) była niższa (o 0,1%) w porównaniu z listopadem 2023 r. i o
44,8% w stosunku do grudnia 2022 r. W obrocie targowiskowym cena żyta (86,48 zł za dt) spadła o 4,1% w skali miesiąca i o 36,2% w skali roku.
 
Za ziemniaki w skupie płacono 111,11 zł za dt, tj. o 44,0% więcej niż listopadzie 2023 r. i o 12,9% – niż w analogicznym okresie 2022 r. Znaczny wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca był spowodowany skupem ziemniaków późnych, których udział w skupie wyniósł prawie 50%. Na targowiskach cena ziemniaków (227,02 zł za dt) pozostała na poziomie listopada 2023 r., ale wzrosła o 31,0% w porównaniu z grudniem 2022 r.
 
Cena żywca wołowego w skupie (9,86 zł za kg) była niższa zarówno w skali miesiąca (o 0,2%), jak i w skali roku (o 9,7%). Na targowiskach żywiec wołowy (10,13 zł za kg) sprzedawano o 11,6% taniej niż w listopadzie 2023 r. i o 3,5% – niż w analogicznym okresie 2022 roku.
 
W grudniu 2023 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 7,46 zł za kg, tj. o 4,3% mniej niż przed miesiącem i o 5,2% – niż w grudniu 2022 r.
 
Cena skupu drobiu rzeźnego (5,20 zł za kg) była niższa w stosunku do listopada 2023 r. (o 2,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (o 18,6%).
 
Za hl mleka płacono w skupie 211,51 zł, tj. o 2,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o
23,2% mniej niż w grudniu 2022 r.
 


Tagi:
źródło: