| Autor: redakcja1

W marcu niższe bezrobocie

W marcu br. liczba bezrobotnych ponownie spadła poniżej miliona i wynosi obecnie 986 tys. osób. To o 30,7 tys. mniej niż w lutym. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba osób aktywnych na rynku pracy. Wbrew przewidywaniom przeciwników programu „Rodzina 500+” ten nie dezaktywuje matek. Statystyki pokazują, że coraz więcej kobiet pracuje, znacznie też spadła stopa bezrobocia wśród kobiet. Zmienia się też sytuacja osób niepełnosprawnych – minister Elżbieta Rafalska podpisała program opieki wytchnieniowej.

W marcu niższe bezrobocie
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu marca br. 5,9 proc. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w lutym br. i o 0,7 pkt proc. mniej niż w marcu 2018 r. Jak to wygląda w liczbach? W marcu br. liczba bezrobotnych wyniosła 986 tys. – o 30,7 tys. mniej niż w lutym i o 106,2 tys. mniej niż w marcu 2018 r.
 
– Największy spadek bezrobocia w marcu br. (w porównaniu do miesiąca poprzedniego) zanotowano w województwie lubuskim – o 4,9 proc. (1,1 tys. osób) – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.

Spadek bezrobocia w marcu spowodowany był rozpoczęciem się prac sezonowych w okresie wiosennym z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Z drugiej strony w rejestrach bezrobotnych pozostają dziś najtrudniejsi klienci, których najtrudniej zaktywizować.
 
Coraz więcej aktywnych zawodowo
 
Bardzo dobra sytuacja gospodarcza kraju wraz ze skutecznymi działaniami urzędów pracy aktywizującymi osoby bezrobotne przyczyniają się do tego, że z miesiąc na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy. Zgodnie z wynikami BAEL w IV kwartale 2018 r. pracowało 16 mln 409 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Jest to o 129 tys. więcej niż w IV kwartale 2015 r.
 
Warto to zwrócić uwagę również na inne dane dotyczące aktywności zawodowej – tym razem kobiet. A te pokazują, że wprawdzie nadal aktywność zawodowa, jak i wskaźnik zatrudnienia kobiet są niższe niż mężczyzn, niemniej jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat wskaźniki te uległy poprawie. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet (osoby pracujące i bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy) wzrósł z 48,4 proc. w 2015 r. do 48,6 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł natomiast w tym samym okresie z 44,7 proc. do 46,8 proc.
 
Znacząco spadła stopa bezrobocia wśród kobiet: z 7,7 proc. w 2015 r. do 3,8 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. Tempo spadku bezrobocia kobiet jest wprawdzie słabsze niż mężczyzn, co nie jest zjawiskiem zaskakującym, gdyż w okresie dobrej koniunktury gospodarczej wyższa dynamika spadku bezrobocia cechuje mężczyzn, ale w okresach pogorszenia sytuacji również oni bardziej dotkliwie odczuwają tego skutki. Ciekawy jest fakt, że z roku na rok rośnie liczba kobiet - pracodawców. Wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2015 roku było ich 187 tysięcy, podczas gdy w  2018 r. już prawie 202 tysiące (III kw.).
 
Młodzi i starsi na rynku pracy
 
Od początku 2016 r. do końca 2018 r. z aktywnych form rynku pracy skorzystało  676 tys. osób do 30 r. życia, czyli ponad połowa ogółu objętych aktywnymi programami. Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku lat młodzi do 30 r. ż. stanowili ponad połowę zaktywizowanych bezrobotnych, podczas gdy ich udział wśród bezrobotnych wynosił ok. 27 proc.
 
Młodzi mogą korzystać także z programu „Gwarancje dla młodzieży”, który ma na celu zapewnienie wszystkim osobom w wieku do 30 lat  dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: