| Autor: redakcja1

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2023

We wrześniu notowano wyjątkowo wysokie temperatury powietrza, znacznie przekraczające normy wieloletnie, przy jednocześnie bardzo niskich, a więc znacznie poniżej normy opadach atmosferycznych.

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2023
W wyniku niedoboru opadów w wielu rejonach kraju notowano przesuszenie gleby, które utrudniało wykonywanie prac polowych, a głownie orek przedsiewnych i siewów ozimin. Ciepła pogoda we wrześniu stwarzała raczej dobre warunki dla przeprowadzania zbioru upraw. Na początku września zakończono rozpoczęte w sierpniu siewy rzepaku ozimego, wykonywano orki przedsiewne oraz rozpoczęto siewy żyta i pszenżyta. Do siewu pszenicy ozimej przystąpiono lokalnie w drugiej, a powszechnie w trzeciej dekadzie miesiąca.

Warunki wilgotnościowe gleby nie sprzyjały wschodom ozimin. W pierwszej połowie września zakończono na ogół zbiór kolejnego pokosu traw łąkowych i wieloletnich roślin motylkowych oraz przystąpiono do zbioru buraków cukrowych. W obrębie miesiąca kontynuowano rozpoczęte w sierpniu wykopki ziemniaków. W całym kraju prowadzono zbiór kukurydzy na zielonkę. Lokalnie pod koniec miesiąca zbierano poplony ścierniskowe. Ciepła i słoneczna pogoda w październiku z lokalnie intensywnymi opadami deszczu stwarzała raczej dobre warunki dla wykonywania prac polowych.

Do końca drugiej dekady miesiąca zakończono rozpoczęte we wrześniu siewy żyta i pszenżyta oraz pszenicy ozimej. Oziminy wysiane we wrześniu zaczęły się krzewić pod koniec października. Tak samo jak przed rokiem, stan wschodów upraw ozimych oszacowano na 3,8 do 3,9 stopnia kwalifikacyjnego. W drugiej połowie miesiąca zakończono wykopki ziemniaków oraz kontynuowano zbiór buraków cukrowych, kukurydzy uprawianej na ziarno i poplonów ścierniskowych. Powszechnie wykonywano Zbiory owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych oceniono na niespełna 566 tys. t, a więc mniej o ok. 6% niż w roku poprzednim orki przedzimowe. Do końca października na obszarze całego kraju trwał okres pastwiskowy. W pierwszej połowie listopada, większa niż zwykle o tej porze roku, temperatura powietrza i gleby podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Pogoda sprzyjała również wykonywaniu jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych.

Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych krzewiły się, a dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin. W połowie listopada w całym kraju dobiegał końca zbiór buraków cukrowych oraz poplonów ścierniskowych. Kończono również wykonywanie orek przedzimowych i innych jesiennych prac polowych. W ujęciu miesiąca nadal prowadzono zbiór kukurydzy uprawianej na ziarno. Sprzyjające warunki termiczne w wielu rejonach kraju wpłynęły na przedłużenie sezonu pastwiskowego do trzeciej dekady listopada. Występujące w trzeciej dekadzie listopada znaczne ochłodzenie oraz opady śniegu przyczyniły się do zwolnienia procesów życiowych roślin.


Tagi:
źródło: