| Autor: redakcja1

Warunki transportu i jakość handlowa przewożonej żywności w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego) przeprowadziła kontrolę warunków transportu oraz jakości handlowej przewożonych artykułów rolno-spożywczych.

Warunki transportu i jakość handlowa przewożonej żywności w 2022 r.
Inspektorzy JHARS skontrolowali 47 środków transportu, z czego w 6 stwierdzili nieprawidłowości. Dotyczyły one przewożenia artykułów rolno-spożywczych w niewłaściwej temperaturze oraz niewłaściwego stanu higienicznego środków transportu.

Ponadto, w trakcie kontroli inspektorzy JHARS dokonali oględzin i zweryfikowali oznakowanie 39 artykułów rolno-spożywczych, a także sprawdzili cechy organoleptyczne 4 wyrobów. Nie stwierdzili nieprawidłowości.


Tagi:
źródło: