| Autor: redakcja1

„Wpływ pasz GMO na produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego”

Raport uzyskano w wyniku badań finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowanych w ramach Programu Rządowego pt. „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej” w latach 2008-2011.

„Wpływ pasz GMO na produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego”
Badania prowadzono w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie, we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PIB w Puławach. Badania były pierwszym kompleksowym programem realizowanym na podstawowych gatunkach zwierząt gospodarskich, z których uzyskuje się zwierzęce białko spożywcze do żywienia człowieka.

CEL BADAŃ:

Celem badań było określenie wpływu stosowania genetycznie zmodyfikowanych materiałów paszowych (poekstrakcyjnej śruty sojowej i śruty kukurydzianej) w żywieniu zwierząt gospodarskich (drobiu, trzody chlewnej i bydła) na uzyskiwane wskaźniki produkcyjne, status metaboliczny i zdrowotny organizmu, jakość uzyskiwanych produktów oraz transfer transgenicznego DNA w organizmie, w tym możliwość jego obecności w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Główne kierunki badań były następujące:

1. Określenie efektywności materiałów paszowych GM w żywieniu różnych gatunków i grup technologicznych zwierząt gospodarskich, co obejmowało wpływ badanych pasz na wskaźniki produkcyjne, strawność składników pokarmowych i jakość uzyskiwanych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

2. Określenie wpływu materiałów paszowych GM na parametry charakteryzujące status zdrowotny organizmu zwierzęcego (m.in. efektywność odpowiedzi immunologicznej, obraz krwi, ewentualne zmiany histopatologiczne i morfologiczne w wybranych narządów wewnętrznych).

3. Analiza pasażu transgenicznego DNA przez przewód pokarmowy.

4. Wykazanie lub wykluczenie obecności transgenicznego DNA w tkankach, narządach oraz produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko, jaja).

Zobacz cały raport.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!