| Autor: redakcja1

Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępnych na etapie sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów użytku codziennego wykonanych z tworzyw sztucznych.

Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2022 r.
Kontrolą objęto 271 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 63 podmiotach sprzedaży detalicznej. Nieprawidłowości stwierdzono w 18 partiach (6,6%).

Znakowanie zakwestionowano w 15 partiach (5,5%). Stwierdzono brak:
  • Zaleceń bezpiecznego i właściwego użytkowania (wskazanych w deklaracji zgodności), np. nie stosować w mikrofali oraz nie wkładać do zamrażarki w przypadku kubków.
  • Oznakowania w języku polskim.
  • Danych identyfikacyjnych podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie wyrobu do obrotu i mającego siedzibę w UE.
  • Informacji „do kontaktu z żywnością” lub symbolu „kieliszka z widelcem”.
Nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu stwierdzono w 6 partiach (2,2%). Stwierdzono brak deklaracji zgodności na etapie sprzedaży detalicznej w przypadku wyrobów ceramicznych oraz brak dokumentów zapewniających możliwość śledzenia wyrobu (treaceability) w łańcuchu dostaw.
 


Tagi:
źródło: