| Autor: redakcja

Wyzwania branży drobiarskiej w 2019 roku

Jakie są wyzwania branży drobiarskiej w 2019 roku? Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza określiła główne wyzwania polskiej branży drobiarskiej w 2019 roku.

Aktualizacja: 21 stycznia 2019 r. godzina 14:47

Podczas konferencji poświęconej wyzwaniom branży drobiarskiej w 2019 roku przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarskiej Izba Gospodarcza w osobach Łukasz Dominiak Dyrektor Generalny KRD-IG oraz Aleksandra Porada Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii KRD-IG przedstawiili główne wyzwania z jakimi będzie musiała się zmierzyć branża drobiarska.


Poszukiwania źródeł białka, stanowiących alternatywę dla importowanej soi, widmo brexitu czy promocja polskiego drobiu poza Unią Europejską – to tylko niektóre z wyzwań, czekających polski sektor drobiarski w najbliższe przyszłości. Podczas spotkania „Wyzwania polskiej branży drobiarskiej w 2019 roku” eksperci Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG) przedstawili wstępny plan działań, jakie podejmie Izba w celu dalszego umacniania pozycji Polski jako lidera produkcji drobiu w Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji koncentrowała się na kwestiach związanych z zapewnieniem branży dalszego rozwoju. Specjaliści przeanalizowali czynniki, które będą wpływać na funkcjonowanie sektora. Wiele z nich otwiera przed naszym krajem nowe możliwości w zakresie produkcji mięsa drobiowego. Należy do nich m.in. ponowna możliwość eksportu polskiego drobiu do Chin czy RPA.

Obecnie nasza Izba zabiega o rozszerzenie listy polskich producentów uprawnionych do eksportu swoich produktów na rynek chiński. Planujemy również zakrojone na szeroką skalę akcje informacyjne i promocyjne, popularyzujące polski drób wśród konsumentów państw trzecich. Nie tylko Chiny są dla nas atrakcyjnym kierunkiem ekspansji eksportowej. Perspektywicznym rynkiem zbytu jest także Republika Południowej Afryki, która ponownie otworzyła się dla polskiego drobiu w 2018 roku. Obiecujące rozmowy prowadzimy również z przedstawicielami Japonii, Singapuru czy państw Afryki Środkowej i Zachodniej. Oczekuję, że efekty tych działań będą wyraźnie widoczne w 2019 roku – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG.Korzystną dla branży decyzją, która będzie miała wpływ na kształtowanie się sektora drobiarskiego, było przesunięcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakazu stosowania pasz GMO. Wprowadzenie go w 2019 roku wpłynęłoby negatywnie na konkurencyjność cenową polskiego drobiu. Dzięki przesunięciu terminu hodowcy i producenci drobiu zyskali dwa lata, by kontynuować dyskusję nad kluczowym wyzwaniem stojącym przed branżą jakim jest niewątpliwie poszukiwanie i zastosowanie krajowych źródeł białka, jako alternatywy dla soi pochodzącej z importu.


Problemem, który branża drobiarska z pewnością będzie starała się rozwiązać w 2019 roku, jest napływ do Europy mięsa drobiowego z Ukrainy i Brazylii. Mięso z tych krajów jest produkowane niezgodnie z unijnymi standardami. Obecny stan prawny pozwala Ukrainie i Brazylii sprowadzać na europejski rynek produkty tanie, ale o znacznie niższej jakości. Kwestia ta wymaga uregulowania. KRD-IG, wspólnie z unijną organizacją branżową a.v.e.c., intensywnie nad tym pracują – komentuje Aleksandra Porada, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii KRD-IG.Tagi:
źródło: