| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu żywności z Polski w okresie styczeń–maj 2022 r.

W okresie styczeń–maj 2022 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 17,9 mld EUR, czyli wyższy o 21,9% niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wzrost eksportu żywności z Polski w okresie styczeń–maj 2022 r.
Wzrost przychodów otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej w okresie styczeń–maj 2022 r., a także większe tempo wzrostu w stosunku do 2021 r. potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Eksport artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

Do zwyżki wartości wysyłki w sporym stopniu przyczynił się sprzyjający dla eksporterów kurs złotego wobec euro, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Otrzymywane dobre wyniki w wywozie towarów rolno-spożywczych świadczą o zwiększającej się aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów trzecich oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. Dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych utrzymuje się zapotrzebowanie na polskie produkty na rynku międzynarodowym.

Ponadto relatywnie nieznaczny, bo 4% udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały też wysokie ceny żywności na rynku światowym, spowodowane m.in. światowymi czynnikami inflacyjnymi.

Sytuacja ta miała odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W okresie styczeń–maj 2022 r. średnia wartość indeksu wzrosła ze 135,6 pkt w styczniu 2022 r. do 157,9 pkt w maju 2022 r., czyli o 22,3 pp. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny olejów roślinnych - o 43,3 pp., a także zbóż o 32,9 pp. i produktów mlecznych o 11,2 pp.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 12,5 mld EUR i był wyższy o 27,7% niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 5,3 mld EUR, czyli o 10,2% wyższym niż w okresie styczeń–maj 2021 r.


Tagi:
źródło: