| Autor: redakcja1

Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie jedenastu miesięcy 2022 r.

W okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 43,6 mld EUR, czyli wyższy o 27% niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie jedenastu miesięcy 2022 r.

Do zwyżki wartości wywozu w znacznym stopniu przyczynił się sprzyjający dla eksporterów kurs złotego wobec euro, który wspierał konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Wpływ na przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały także wysokie ceny transakcyjne żywności na rynku międzynarodowym, które m.in. były pochodną gospodarczych skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie towarów rolno-spożywczych świadczą o rosnącej aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów unijnych i krajów trzecich oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. Dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych utrzymuje się zapotrzebowanie na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Zwiększenie się przychodów otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej w okresie jedenastu miesięcy 2022 r., a także większe tempo wzrostu w stosunku do 2021 r. potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Wywóz artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pozytywnie wpływa na gospodarkę kraju.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 29,2 mld EUR i był większy o 29,2% niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld EUR, tj. wyższym o 22,7% niż w okresie styczeń–listopad 2021 r.Tagi:
źródło: