| Autor:

Konferencja na temat zasad i metod prognozowania oraz szacowania poziomu produkcji rolnej

W dniu 13 października, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa odbyła się konferencja poświęcona omówieniu zasad i metod prognozowania i szacowania poziomu produkcji rolnej, głównie na rynku zbóż (przewidywane plony, zbiory, zapasy).


Podczas konferencji, której przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego omówili metody szacowania zbiorów podstawowych ziemiopłodów ze szczególnym uwzględnieniem rynku zbóż. Natomiast przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Państwowego Instytutu Badawczego omówili metodologie sporządzania bilansu zbóż wskazując na istniejące uwarunkowania szacunku poziomu zasobów oraz ich rozdysponowania. Przedstawiciele organizacji rolniczych wskazali na duże znaczenie posiadania rzetelnych informacji dotyczących poziomu produkcji i zapasów przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, w tym podpisywaniu umów na sprzedaż zbóż.

 

Uczestnicy spotkania wielokrotnie wskazywali na globalny charakter rynku zbóż oraz silne wahania cen obserwowane w ostatnich latach. „Rynkiem zbożowym dzisiaj rządzi świat, sama Europa nie jest w stanie określać i decydować o cenach zboża na rynku” – powiedział minister Sawicki i dodał: „Tłumaczę na forum unijnym, że musimy wejść w system zapasowania, inaczej pozostaniemy bezradni wobec zmian rynkowych”. Spotkanie odbyło się na wniosek organizacji rolniczych i przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze gospodarki żywnościowej.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!