| Autor: redakcja3

Realia rynku pracy a aktywizacja zawodowa młodych

Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w towarzystwie Wojciecha Dzierzgowskiego wicewojewody podlaskiego wziął udział w konferencji na temat zmniejszenia bezrobocia wśród młodych. Spotkanie to było wspaniałą okazją do wręczenia 20 odznaczeń państwowych pracownikom publicznych służb zatrudnienia.

Realia rynku pracy a aktywizacja zawodowa młodych
Minister Jacek Męcina w trakcie swego wystąpienia podkreślał, że bilans roku 2013, mimo trudności, jest pozytywny. Udało się zatem wyhamować wzrost, a rok 2014 powinien być rokiem spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. - W tym roku będzie wdrażana reforma publicznych służb zatrudnienia, wprowadzająca nowe rozwiązania: profilowanie bezrobotnych, ustanowienie doradcy klienta, współpraca z OPS i NGO w ramach programu PAI, nowe instrumenty rynku pracy kierowane do młodzieży, osób 50+, rodziców powracających na rynek pracy – powiedział minister Męcina.
 
Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski w swoim przemówieniu odniósł się do sytuacji bezrobocia młodzieży i wskazał na ich potencjał dla rozwoju województwa podlaskiego. Celem wszystkich powinno być zatrzymanie tego potencjału w naszym województwie. Wicewojewoda docenił również działalność takich jednostek jak Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, które monitorując sytuację na rynku pracy i sytuację konkretnych grup bezrobotnych. Dostarcza cennej informacji, natomiast zebrane dane wykorzystywane są do kształtowania polityki wspierania m.in. młodych w poprawie ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o możliwościach aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Zaprezentowano tzw. Pakiet Gwarancji dla Młodych, który wkrótce zostanie wdrożony dzięki współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, publicznych służb zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W praktyce będzie to oznaczało, że każda młoda osoba w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy uzyska ofertę pracy, stażu lub kształcenia. Każda z tych osób zostanie objęta indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.
 
Dodatkowo minister Jacek Męcina wraz z wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim wręczyli pracownikom publicznych służb zatrudnienia 5 Złotych, 5 Srebrnych oraz 10 Brązowych Medali za Długoletnią Służbę.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!