Coraz większe zaufanie wobec automatycznej technologii doju

Firma Lely świętowała ostatnio setnego światowego partnera wśród dużych gospodarstw produkujących mleko, które posiadają ponad 500 krów. Aby nagrodzić tych klientów za włożony trud i współpracę, postanowiliśmy założyć „towarzystwo czerwonej krowy” (Red Cow Community).

Coraz większe zaufanie wobec automatycznej technologii doju
Dowody skuteczności rozwiązania Dairy XL oraz doświadczenie firmy Lely w zarządzaniu dużymi stadami przyciągnęły partnerów z całego świata, m.in. z Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Turcji, Włoch, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Trend utrzymujący się już od 18 miesięcy pokazuje, że branża nowoczesnych gospodarstw produkujących mleko z dużą dozą zaufania opiera swój dalszy rozwój na rozwiązaniach Lely Dairy XL.

Zespół Dairy XL wspiera gospodarstwa produkujące mleko z całego świata, które chcą rozwijać się i wdrażać zautomatyzowane rozwiązania. Dokonany w ostatnim czasie postęp sprawił, że liczba projektów Lely objętych programem Dairy XL podwoiła się. Integrując ludzi, krowy i technologie, pomagamy nowoczesnym gospodarstwom produkować możliwie najwięcej mleka najwyższej jakości i osiągnąć maksymalną wydajność przy jednoczesnej trosce o dobrostan poszczególnych krów. Rozwiązania Dairy XL mogą być stosowane zarówno w nowych projektach, jak i dostosowywane do istniejących już obór.

Osiągnięcie oczekiwanej wydajności wymaga zmian w sposobie zarządzania gospodarstwem. Nie chodzi już o powielanie starych rozwiązań, większy nakład pracy ani samodzielny rozwój. Chodzi o wydajne wykorzystanie dostępnych, stale zmniejszających się ilości zasobów, takich jak pola lub woda, w taki sposób, by sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność.

- Zwłaszcza dużym gospodarstwom zależy na czymś więcej niż tylko na automatycznym doju; chodzi o sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Wraz z upływem czasu nasi klienci przekonali się o tym, że kwintesencji rozwiązań Dairy XL nie stanowi samo ograniczenie nakładu pracy. Automatyzacja gospodarstw i dostępność danych umożliwiają pracownikom podejmowanie właściwych decyzji dotyczących poszczególnych krów. Użytkownicy już wiedzą, że główne korzyści z wdrażania rozwiązań Dairy XL to dłuższe życie zwierząt, większa produkcja życiowa, zmniejszona liczba brakowania i większa liczba pierwiastek
- wyjaśnia Coert van Lenteren z międzynarodowego zespołu Lely Dairy XL.

- Zobaczyliśmy oborę, która jest „światem krów”. Zamiast rutynowo sprawdzać krowy co 8 godzin, teraz stawiamy je na pierwszym miejscu jako punk wyjścia - opowiada Dale Hemminger z gospodarstwa Hemdale w materiale filmowym dla klientów.

Dowiedz się więcej o Dairy XL

Dairy XL to skuteczna automatyzacja dla gospodarstw posiadających ponad 500 krów. Specjalistyczny, międzynarodowy zespół Lely Dairy XL wraz z lokalnymi partnerami ułatwia właścicielom gospodarstw maksymalne wykorzystanie posiadanego sprzętu i możliwości zarządzania.

Materiał filmowy dla klientów oraz więcej informacji na temat Dairy XL można znaleźć na liście odtwarzania w serwisie YouTube: http://bit.ly/2eBZ5EQ

 
Więcej informacji o firmie Lely i jej produktach znajdziecie w zakładce firmy na Portalu Gospodarz.pl


Tagi:
źródło: