| Autor: binsilosy

Producent silosów marki BIN nagrodzony w Programie „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.

W dniu 23 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Była to już ósma edycja wydarzenia.

Producent silosów marki BIN nagrodzony w Programie „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.
Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
 
Już od ośmiu lat na wniosek urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług przyznawane są nagrody w projekcie „Rzetelni” – dla osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości.
 
 
Wręczenie statuetki i certyfikatu „Rzetelni dla Biznesu” dla BIN Sp. z o.o. 
Karol Pawłowski – Specjalista Marketingu BIN, Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Piotr Podgórski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl
 
Na wniosek Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego          
„Za konsekwentną od lat budowę marki opartej na wysokiej jakości produktów oraz innowacyjności” nagrodę otrzymała firma BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego.
 
„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.
W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu.
 
Na koniec odczytano list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego, który zawierał słowa skierowane również do Laureatów Programu: cyt. „(…) Cieszę się, że Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl za cel postawiła sobie wyróżnienie tych podmiotów, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego Rzeczypospolitej.
Dzisiejsza Wielka Gala stanowi wyjątkowy moment, abyśmy mogli podziękować laureatom za ich pożyteczną pracę. Z wielką radością gratuluję Państwu zwycięstwa, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych planów. (…)” .

Uroczystość poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Tagi:
źródło: