Rozmowy polsko-uzbeckie

7 września br. odbyło się spotkanie radcy generalnego Zofii Krzyżanowskiej z zastępcą ministra rolnictwa i gospodarki wodnej Republiki Uzbekistanu Szeralim Nurmatowem. Uzbecka delegacja przybyła do Polski, aby wziąć udział w odbywającym się w Warszawie V posiedzeniu Polsko-Uzbekistańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Rozmowy polsko-uzbeckie

Podczas spotkania w resorcie rolnictwa Zofia Krzyżanowska poinformowała wiceministra Nurmatowa o sytuacji i tendencjach rozwoju polskiego sektora rolnego, zwracając uwagę na wysokie wymogi stawiane producentom rolnym, m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, standardów jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności, wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej. Przekazała także informacje nt. struktury własności i produkcji rolnej w Polsce oraz wyzwań, przed którymi stoi polskie rolnictwo w związku z reformą WPR i liberalizacją handlu międzynarodowego.
 

Szerali Nurmatow poinformował z kolei o zmianach struktury własności i produkcji rolnej w Uzbekistanie, polegających na dywersyfikacji produkcji i powstawaniu gospodarstw farmerskich, w miejsce likwidowanych kołchozów i sowchozów. Wyjaśnił, że w Uzbekistanie stopniowo zmniejszany jest areału produkcji bawełny na rzecz upraw zbóż. Dodał, że władze uzbeckie dużą wagę przywiązują do rozwoju produkcji zwierzęcej, w tym drobiu oraz rybołówstwa i pszczelarstwa. Podkreślił, że bardzo ważną kwestią dla strony uzbeckiej są prace nad doskonaleniem ras bydła. W tym kontekście wiceminister Nurmatow zwrócił uwagę na znaczenie importu bydła z Polski, które najlepiej adaptuje się do trudnych warunków uzbeckiego klimatu. Nawiązał również do rozwijającej się polsko-uzbeckiej współpracy w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt.
 

Obie strony uznały, że wspólne polsko-uzbeckie działania powinny dotyczyć wymiany doświadczeń, w szczególności w zakresie hodowli bydła oraz sadownictwa. Rozmówcy zgodzili się, że niezbędna jest współpraca w dziedzinie weterynarii, w tym między instytutami naukowymi, m.in. w zakresie wspólnych prac nad tworzeniem preparatów weterynaryjnych. Podczas rozmowy podkreślono konieczność ścisłego współdziałania służb weterynaryjnych Polski i Uzbekistanu, w celu uzgodnienia weterynaryjnych świadectw zdrowia. Przedstawiciele MRiRW ponownie zwrócili się do strony uzbeckiej o odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań bydła na gruźlicę i brucelozę, z uwagi na fakt, iż Polska jest oficjalnie wolna od tych chorób bydła.
 

Podsumowując spotkanie, obie strony podkreśliły wolę kontynuowania współpracy zarówno w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń, jak i w zakresie zwiększania wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!