uprawa zbóż i strony powiązane

 • 2017-09-01

  O sytuacji na rynku zbóż

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Skup zbóż przebiega sprawnie, a ziarno w większości kraju jest na ogół suche i dobrej jakości – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas debaty pożniwnej, która odbyła się w ministerstwie.

 • 2016-12-27

  Zbiory zbóż wyższe o 8%

  Zboża

  W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż intensywnych wyniósł ok. 69,6%, a udział powierzchni zbóż ekstensywnych ok. 30,4%. W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż intensywnych zmniejszył się o 0,8 pkt. procentowego i o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż ekstensywnych.

 • 2016-10-28

  Zasiewy zbóż w UE mniejsze niż przed rokiem

  Zboża

  Według Strategie Grains, areał zbóż ogółem w Unii Europejskiej na zbiór w 2017 r. będzie nieznacznie mniejszy niż w tym roku – spadek z 56,9 mln ha w bieżącym roku do 56,6 mln ha.

 • 2016-10-05

  Plony zbóż jarych były wyższe od zeszłorocznych

  Zboża

  Jak wynika z oceny Głównego Urzędu Statystycznego, plony zbóż ogółem wyniosą 38,7 dt/ha, tj. o 1,4 dt/ha - 4% więcej w stosunku do zeszłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,6 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 0,1 dt/ha – 0,3%.

 • 2016-10-04

  Gorsza jakość ziarna zbóż

  Zboża

  Jak wynika z oceny Głównego Urzędu Statystycznego, jakość ziarna zbóż ze zbiorów 2016 roku jest słabsza od zbiorów otrzymanych w roku minionym.

 • 2016-08-05

  Duży wzrost zasiewów i zbiorów zbóż jarych. Tegoroczną produkcję zbożową w Polsce szacuje się na 26 mln ton

  Zboża

  W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział obszaru upraw zbóż ozimych wynosi 57,9%, a jarych – 42,1%. Jak wynika z oceny Głównego Urzędu Statystycznego, w odniesieniu do areału z roku 2015 udział powierzchni zbóż ozimych zmalał o 7,9 pkt. procentowego i o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.

 • 2016-06-15

  Zasiewy zbóż jarych wzrosły o 30%

  Zboża

  Wstępnie szacuje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano ponad 3,0 mln ha, tj. o ok. 30% więcej niż powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym.

 • 2016-06-01

  Jak rozpoznać zgorzel podstawy źdźbła?

  Zboża

  Na obszarach intensywnej uprawy pszenicy i jęczmienia wysiewanych po sobie, zgorzel podstawy źdźbła jest najpoważniejszą i najtrudniejszą do zwalczenia chorobą. Jej sprawcą jest grzyb – Gaeumannomyces graminis. Z uwagi na wzrastający udział w zasiewach pszenicy ozimej i coraz częściej praktykowaną jej uprawę w monokulturze, zwiększa się nasilenie tej groźnej choroby. Jak ją...

 • 2015-12-31

  GUS: Zbiory zbóż w Polsce spadły o 12% do 28 mln ton

  Zboża

  Jak wynika z wynikowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory zbóż ogółem w 2015 roku wyniosły 28,0 mln ton, tj. około 12% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 24,7 mln ton, tj. o około 9% mniej od uzyskanej w 2014 r.

 • 2015-12-15

  Ukraina: Niższe zbiory zbóż przełożą się na spadek eksportu

  Zboża

  Do końca listopada br. ukraińscy rolnicy obsiali pszenicą ozimą około 91% planowanego areału, nieznacznie tylko więcej w porównaniu do 87% na początku miesiąca. Zazwyczaj siewy pszenicy ozimej na Ukrainie kończą się w połowie listopada, tak więc nadzieja na to, że obecny areał zostanie jeszcze zwiększony są znikome.

 • 2015-10-01

  GUS: Zbiory zbóż w Polsce wyniosły 27,8 mln ton

  Zboża

  Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego tegoroczne zbiory zbóż ogółem wyniosły 27,8 mln ton, tj. około 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 24,5 mln ton, a zatem o około 10% mniej od uzyskanej w 2014 r.

 • 2015-09-21

  Rosja: Więcej ozimin w 2016 r.

  Zboża

  Rosyjscy rolnicy zamierzają zwiększyć areał zbóż ozimych na zbiór w 2016 roku. Zachęcają do tego korzystne ceny na rynku wewnętrznym – poinformowała niezależna agencja SovEcon.

 • 2015-08-03

  Zbiory zbóż w Polsce w 2015 r. w przedziale od 25,9 do 26,6 mln ton

  Zboża

  Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2015 r. wyniosą od 25,9 do 26,6 mln ton, tj. od 3% do 5% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

 • 2015-04-27

  Zbiory zbóż na Ukrainie spadną o 10%

  Zboża

  Jak wynika z danych APK-Inform, w 2015 roku produkcji zbóż na Ukrainie wyniesie 57,4 mln ton, a więc o 10% mniej w odniesieniu do rekordowych 63,9 mln ton w 2014 roku – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2015-04-08

  Saletrosan 30 - nowa formuła z Tarnowa

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Zabezpieczenie roślin uprawnych w najbardziej plonotwórczy składnik jakim jest azot (N), to podstawa współczesnego rolnictwa. Aby pierwiastek ten mógł być efektywnie wykorzystany, konieczne jest również dostarczenie roślinom łatwo przyswajalnej siarki w formie siarczanowej. Wychodząc naprzeciw problemom nowoczesnego rolnictwa, Grupa Azoty S.A. - Tarnów przygotowała optymalne...