Dla kogo jednorazowe świadczenie pieniężne

W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r.[1], wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłacamy świadczenia określone w tej ustawie.

Dla kogo jednorazowe świadczenie pieniężne
Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne
 
Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy osobom uprawnionym do:
 • emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowe,
 • renty socjalne,
 • renty rodzinne,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Co trzeba zrobić, żeby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne
 
Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o to świadczenie.
 
W jakiej wysokości wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne
 
Kwota tego świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto. Z tej kwoty w większości przypadków potrącimy zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na NFZ. Najczęściej do wypłaty będzie to 888,00 zł, po odjęciu kwoty zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) zastosowanego przy zaliczce od świadczenia emerytalno-rentowego podlegającego opodatkowaniu i odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Na wysokość kwoty netto jednorazowego świadczenia pieniężnego ma wpływ przede wszystkim to, czy świadczenie emerytalno-rentowe jest:
 • zwolnione z opodatkowania, wówczas zaliczka od ww. świadczenia jest zmniejszona o kwotę 46,33 zł
 • wypłacane dla osoby niepodlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce; wówczas nie jest ustalana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Kwota netto jednorazowego świadczenia pieniężnego może więc wynosić:
 • 888,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 902,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 935,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 948,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 1001 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie pobieramy składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1100 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: