Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Trzynastą emeryturę będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne
Komu zostanie wypłacona trzynastą emeryturę
 
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacone osobom, które 31 marca roku, w którym będzie wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:
 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Czy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało, jeśli emerytura lub renta jest zawieszona
 
Trzynasta emerytura nie będzie przysługiwała, jeśli prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca danego roku.
 
W jakiej wysokości będzie wypłacana trzynasta emerytura
 
Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.
 
Od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200 zł (brutto). Zatem w 2020 r. wypłacona zostanie trzynasta emerytura w wysokości 1200 zł (brutto).
 
Osobie uprawnionej, np. do:
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej lub renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustalonego w wysokości niższej od najniższej emerytury
trzynasta emerytura będzie przysługiwała w pełnej wysokości, czyli w wysokości najniższej emerytury – 1200 zł (brutto) w  2020 r.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: