| Autor: redakcja1

Ceny zbóż i produktów zbożowych w Polsce i Europie

Relacje popytu i podaży są dużo mniej napięte niż we wcześniejszym sezonie, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie cen na światowych rynkach w sezonie 2013/2014 - zauważają Wiesław Łopaciuk i Katarzyna Klimek z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ceny zbóż i produktów zbożowych w Polsce i Europie
W lutym 2014 r. ich poziom jednak się wzrósł w reakcji na niesprzyjające warunki w niektórych regionach produkcyjnych oraz problemy natury logistycznej. Indeks cen IGC (GOI) zwiększył się o 5% w odniesieniu do stycznia 2014 r., ale w porównaniu z lutym 2013 r. nadal był o 8% mniejszy.
 
Póki co decydujący wpływ na globalne ceny mają dobre prognozy zbiorów w 2014 r. Niemniej jednak niski poziom zapasów pszenicy oraz powolna sprzedaż kukurydzy przez rolników w USA, przy zwiększającym się zapotrzebowaniu na świecie, powodują podwyżki cen. Na podaż w rejonie Morza Czarnego i tym samym na globalne ceny zbóż może mieć wpływ również sytuacja polityczna w tym rejonie.
 
Łopaciuk i Klimek zauważają, że ceny zbóż na rynkach państwa należących do Unii Europejskiej, po ich obniżce w okresie żniw, powoli rosną, chociaż w dalszym ciągu są mniejsze niż w sezonie poprzednim o około 24-34%. Za pszenicę konsumpcyjną w Niemczech i Czechach płaco w styczniu 2014 r. odpowiednio o 5 i 1% mniej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.
 
W omawianym czasie pszenica na Węgrzech podrożała o 6%. W styczniu 2014 r., w stosunku do grudnia 2013 r., ceny jęczmienia paszowego we Francji i w Niemczech były mniejsze odpowiednio o 5 i 3%, a ceny kukurydzy na Słowacji, Węgrzech i w Czechach były większe o 1 do 5%.
 
Zdaniem specjalistów IERiGŻ, w styczniu 2014 r. za pszenicę w skupie płacono 757,6 zł za tonę, czyli jej cena była mniejsza o 0,4% niż w grudniu 2013 r. Z kolei cena żyta w skupie wynosiła 578,4 zł za tonę i była wyższa o blisko 2%, w porównaniu z grudniem 2013 r. W styczniu 2014 r. zanotowano wzrost cen zbóż na krajowych targowiskach. Najbardziej, bo o 3% w stosunku do grudnia 2013 r. podrożały jęczmień i pszenica o 2%. Zboża były nadal tańsze niż przed rokiem od 6 do 22%.
 
W styczniu 2014 r., w porównaniu z grudniem 2013 r., nieznacznie zwiększyły się ceny mieszanki dla loch oraz mieszanki dla kur niosek, a ceny pozostałych pasz wzrosły minimalnie. W porównaniu ze styczniem 2013 r., ceny wszystkich pasz były mniejsze od 1 do 6%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!