| Autor: redakcja1

Globalne zbiory zbóż

Globalne zbiory zbóż, ale bez ryżu w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom 2,3 mld ton, a więc wyższy o 2% niż w poprzednim roku.

Globalne zbiory zbóż
Światowe zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie spadną nieznacznie (o 0,4%), do 787 mln ton. Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 31,5%, do 16,5 mln ton), Turcji (o 13%, do 19,5 mln ton), Indiach (o 9%, do 113,5 mln ton), Pakistanie (o 6%, do 28,0 mln ton), USA (o 5%, do 47 mln ton) i w Ukrainie (o 5%, do 22,5 mln ton). Mniejsze zbiory mogą być m.in. w Australii (o 34,5%, 26 mln ton), Kanadzie (o 10%, 31 mln ton), Rosji (o 8%, 85 mln ton) i nie-znacznie w UE (o 0,1%, 134,0 mln ton). Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie blisko 1,5 mld ton, o 3,5% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – po-nad 1,2 mld ton, o 5% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 11%, 62,3 mln ton), natomiast spadki dla żyta (o 5%, 11,6 mln ton), jęczmienia (o 6%, 141,9 mln ton) i owsa (19%, 20,6 mln ton).

W krajach WNP w 2023 r. może zostać zebrane 224 mln ton zbóż, o 5% mniej niż rok wcześniej. Jednak pomimo znacznych zasobów, podaż ziarna na eksport z krajów WNP w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczona (głównie w Ukrainie), z uwagi na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny. Z tych krajów łączny eksport w bieżącym sezonie może wynieść blisko 104 mln ton wobec 118 mln ton w sezonie 2022/2023.

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 270 mln ton, o 1% wyższym niż przed rokiem. Zakłócenia w do-stawach zbóż z rejonu Morza Czarnego mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że eks-port z UE w całym sezonie może być o 5% większy niż w poprzednim sezonie i wynieść około 48 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 14 %, do 33,5 mln ton.


 


Tagi:
źródło: