| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polskimi zbożami

W sezonie 2018/2019 z kraju wywieziono 2,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych względem 1,8 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były wyższe o 14% od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

Handel zagraniczny polskimi zbożami
Eksport ziarna zbóż stanowił ponad 80% wysłanego wolumenu, tj. 1,8 mln ton. Było to o 34% więcej niż rok wcześniej. Eksport pszenicy ukształtował się w granicy 780 tys. ton w odniesieniu do 670 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Wzrósł też wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta o 31% do 231 tys. ton i jęczmienia o 82% do 93 tys. ton. Wysyłka kukurydzy była ponad 2-krotnie większa od notowanej przed rokiem i wyniosła 401 tys. ton. Krajowi dostawcy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 70% wywiezionego ziarna, w tym głównie w Niemczech - 1 mln ton i 57% eksportu ziarna.
 
Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej - 422 tys. ton i Niemiec - 190 tys. ton.
 
Do Polski w okresie czterech miesięcy sezonu 2018/2019 sprowadzono 780 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych w odniesieniu do 871 tys. ton przed rokiem. Wartość przywozu była o 4% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 336 mln EUR.
 
Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1,4 mln ton w porównaniu do 0,9 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 0,7 mld EUR i było o 24% większe.


Tagi:
źródło: