handel zbożem i strony powiązane

 • 2020-01-29

  Eksport polskiego zboża

  Zboża

  Od początku sezonu 2019/2020, tj. w okresie lipiec–listopad 2019 r. z kraju wysłano 2,4 mln ton ziarna zbóż, a więc o 4% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W strukturze eksportu pszenica stanowiła 50%, kukurydza – 25%, a żyto – 9%.

 • 2019-12-26

  Handel zagraniczny polskimi zbożami

  Zboża

  Od początku sezonu 2019/2020 z kraju wysłano 1,6 mln ton ziarna zbóż, czyli mniej o 9% niż w tym samym okresie przed rokiem. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 51%, kukurydza – 20%, a żyto – 10%.

 • 2019-08-01

  Znaczenie Rosji, Ukrainy i Kazachstanu na światowym rynku zbóż

  Zboża

  W ostatnich dwóch sezonach stosunkowo wysoka podaż zbóż w Rosji, Ukrainie i Kazachstanie (RUK) i związane z tym możliwości eksportowe ziarna (szczególnie pszenicy), miały duże przełożenie na ceny światowe.

 • 2018-12-21

  Handel zagraniczny polskimi zbożami

  Zboża

  W sezonie 2018/2019 z kraju wywieziono 2,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych względem 1,8 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były wyższe o 14% od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

 • 2018-10-22

  Handel zagraniczny zbożem

  Zboża

  W czasie pierwszych dwóch miesięcy sezonu 2018/2019 z Polski wysłano 745 tys. ton ziarna zbóż, a więc 2-krotnie więcej niż w tym samym czasie sezonu 2017/2018.

 • 2018-09-05

  Polski handel zagraniczny zbożami

  Zboża

  W sezonie 2017/2018 duża podaż zbóż ze strony czołowych producentów szczególnie z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy obniżyła możliwości lokowania unijnego zboża w krajach, które są jego tradycyjnymi odbiorcami.

 • 2017-10-04

  Przedwynikowa ocena zbiorów i plonów zbóż

  Zboża

  Według rzeczoznawców jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów jest gorsza od zeszłorocznych. Sierpniowe opady deszczu wydłużały czas przeprowadzania zbiorów zbóż, prowadząc do zwiększenia wilgotności, a nawet porastania ziarna. Ziarno z tegorocznych zbiorów miało na ogół gorsze parametry biochemiczne.

 • 2017-05-13

  Handel polskim zbożem (VII.2016-I.2017)

  Zboża

  W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji, eksport zbóż z Polski, w szczególności pszenicy i kukurydzy utrzymał się na wysokim poziomie.

 • 2017-05-04

  Mniej zbóż na Ukrainie w przyszłym sezonie

  Zboża

  Według kwietniowych prognoz UkrAgroConsult, w 2017 roku zbiory zbóż ogółem na Ukrainie wyniosą 60,9 mln ton. Obecny szacunek jest o 0,7 mln ton wyższy od wcześniejszego.

 • 2017-04-27

  Ukraina największym dostawcą pszenicy i kukurydzy do UE

  Zboża

  W tygodniu 11-18.04.2017 wyeksportowano poza UE 364 tys. ton pszenicy miękkiej, 14 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 22 tys. ton durum, 69 tys. ton jęczmienia, 25 tys. ton słodu oraz 8 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy eksport zbóż poza UE osiągnął poziom 30,055 mln ton i jest o 23,0% mniejszy niż w analogicznym okresie w sezonie 2015/16.

 • 2017-04-26

  Eksport zbóż z Ukrainy przekroczy 40 mln ton

  Zboża

  Jak wynika z kolejnych prognoz w bieżącym sezonie ukraiński eksport zbóż powinien przekroczyć poziom 40 mln ton.

 • 2017-04-05

  Polska: Handel zagraniczny zbożem w pierwszej połowie sezonu 2016/2017

  Zboża

  W pierwszej połowie sezonu 2016/2017, pomimo sporej konkurencji, eksport zbóż z Polski utrzymał się na wysokim poziomie.

 • 2017-03-25

  Dynamicznie rośnie eksport pszenicy i kukurydzy z Polski

  Zboża

  W bieżącym sezonie silnie rośnie eksport pszenicy, ale jeszcze wyższe dynamiki wzrostu osiągnęła kukurydza. Jak wynika z analizy danych Ministerstwa Finansów (za: Sparks Polska) w okresie od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r. za granicę sprzedano 2,57 mln t polskiej pszenicy, czyli o około 0,92 mln t (56%) więcej niż porównywalnym okresie w sezonie 2016/17.

 • 2017-03-15

  KRIR przeciwna zwiększeniu kontyngentów na ukraińskie zboża

  Zboża

  Stowarzyszenie Cocereal poparło zwiększenie podniesienia kwot importowych na m.in. kukurydzę, pszenicę i jęczmień z Ukrainy do poziomów proponowanych przez Komisje Europejską. Stanowczy sprzeciw w tej sprawie zgłosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

 • 2017-01-16

  Tempo eksportu rosyjskiego zboża niższe niż w ubiegłym sezonie

  Zboża

  Grudniowy eksport zbóż z Rosji był najprawdopodobniej mniejszy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w listopadzie 2016 r. ze względu na sztormową aurę panującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Poza tym, umocnienie rubla związane ze wzrostem cen ropy naftowej w wyniku porozumienia krajów OPEC i Rosji o zmniejszeniu wydobycia również zadziałało na niekorzyść dostawców.