| Autor: redakcja1

IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej dla zbóż jarych, zbóż ozimych i roślin strączkowych

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej dla zbóż jarych, zbóż ozimych i roślin strączkowych
W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2017 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw:
 • zbóż jarych
 • zbóż ozimych
 • roślin strączkowych
Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych uprawianych na glebach I i II kategorii podatności na suszę.
 
Do I kategorii należą gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna:
 • piasek luźny,
 • piasek luźny pylasty,
 • piasek słabo gliniasty,
 • piasek słabo gliniasty pylasty,
Do II kategorii należą gleby lekkie, grupa granulometryczna:
 • piasek gliniasty lekki,
 • piasek gliniasty lekki pylasty,
 • piasek gliniasty mocny,
 • piasek gliniasty mocny pylasty.
Susza wśród zbóż jarych występuje w 7 województwach kraju w 207 gminach (tj. w 8,35% gmin Polski) obejmując 0,87% krajowych gruntów ornych. Szczegółowe dane o suszy dla tych upraw dotyczące liczby gmin oraz % gmin i powierzchni gruntów ornych dla województw.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubelskie 213 110 51,64 6,65
2 świętokrzyskie 102 27 26,47 3,22
3 śląskie 167 26 15,57 1,00
4 dolnośląskie 169 22 13,02 0,45
5 podkarpackie 160 10 6,25 0,81
6 mazowieckie 314 6 1,91 0,27
7 opolskie 71 6 8,45 0,15

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!