| Autor: redakcja1

Krajowe zbiory zbóż

Zbiory zbóż powszechnie prowadzono w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia.

Krajowe zbiory zbóż
Notowane w sierpniu opady deszczu uniemożliwiały sprawne przeprowadzanie prac żniwnych. Do końca sierpnia na obszarze prawie całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych, chociaż lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września.

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że obszar uprawy zbóż łącznie w 2021 r. wyniósł blisko 7,5 mln ha, w tym zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - 6,3 mln ha, z tego:
  • pszenicy - 2,4 mln ha,
  • żyta - 0,8 mln ha,
  • jęczmienia - 0,7 mln ha,
  • owsa - 0,5 mln ha,
  • pszenżyta - 1,3 mln ha,
  • mieszanek zbożowych - 0,7 mln ha.
Ocenia się, że plony zbóż ogółem wyniosą 46,5 dt/ha, tj. spadek o 3% w porównaniu z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 42,6 dt/ha, tj. w odniesieniu do ubiegłorocznych mniej o 5%.

Plony zbóż ozimych w sumie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 45,7 dt/ha, czyli mniej o 4% od plonów z roku zeszłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,7 dt/ha, a zatem mniej o 4% od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 34,6 mln t, a więc to spadek o 3% w porównaniu do zbiorów zeszłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27 mln t, tj. o mniej o 6% niż w roku 2020.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 20,8 mln t, czyli mniej o 9% w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych razem z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 6,2 mln t, tj. o 7% więcej względem zbiorów ubiegłorocznych.


Tagi:
źródło: