| Autor: redakcja1

Najnowsze prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych

Kukurydza - USA: Prognoza USDA z 9-go lutego pokazała mniejszy od oczekiwań wzrost amerykańskiego eksportu kukurydzy (+1,3 mln ton, do 66,0 mln ton), a w konsekwencji taki sam spadek zapasów na koniec sezonu 2020/21 do 38,2 mln ton. Oznaczać to będzie skurczenie się amerykańskich zapasów kukurydzy na koniec sezonu aż o ponad 1/5 (r/r).

Najnowsze prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych
Kukurydza - świat:  Mimo, że w Chinach podniesiono aż o 6 mln ton zużycie kukurydzy na paszę (import zwiększono o 6,5 mln ton do rekordowych 24 mln ton), to globalne zużycie kukurydzy zostało obniżone o 2,5 mln ton (głównie w UE), a zapasy kukurydzy na koniec sezonu skorygowano w górę o 2,7 mln ton (m/m). W skali roku globalne zapasy końcowe kukurydzy obniżą się o ponad 5%.
 
Pszenica - USA: Wszystkie pozycje w bilansie amerykańskiej pszenicy pozostały na poziomie ze stycznia.
 
Światowa produkcja pszenicy wzrosła od stycznia o 0,8 mln ton, do rekordowych 773,4 mln ton. Minimalne cięcie zbiorów w Argentynie z nawiązką zrekompensował wzrost produkcji pszenicy w Kazachstanie. USDA podniósł eksport pszenicy z UE i Kazachstanu po 0,5 mln ton do 27 mln ton - UE i do 7,3 mln ton - Kazachstan. Rosyjski eksport pszenicy pozostawiono na poziomie 39 mln ton.
 
Duże zmiany dotyczyły za to globalnej konsumpcji tego zboża. Za wzrost spożycia pszenicy o prawie 10 mln ton (m/m) odpowiadają głównie Chiny (wzrost zużycia paszowego o 5 mln ton m/m) i Indie (wzrost konsumpcji o 3,5 mln ton m/m). W konsekwencji oczekiwane zapasy pszenicy na koniec sezonu zredukowano aż o 8,9 mln (m/m), do ciągle rekordowych 304,22 mln ton.
 
Nasiona oleiste
 
Światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2020/21 została podniesiona przez USDA o 0,6 mln ton (m/m) do 595,1 mln ton. Mimo to bilans wygląda teraz nico gorzej niż w styczniu, ponieważ przycięte zostały o 0,9 mln ton (do 95,6 mln ton) zapasy na koniec sezonu i będą one o 13% mniejsze niż na koniec sezonu 2019/20.
 
Soja - USA: podniesiono do 61,2 mln ton (+0,6 mln ton m/m) amerykański eksport nasion, obniżając o tyle samo zapasy na koniec tego sezonu. Zapasy końcowe soi prognozowane są teraz na tylko 3,25 mln ton i będą niższe o 77,2% r/r.
 
Soja - świat: W skali globalnej nastąpiło lekkie pogorszenie bilansu na rynku soi. Zapasy końcowe obniżono od stycznia o 1 mln ton, do 83,4 mln ton 12,1% r/r). Pozostawiono produkcję w Argentynie i Brazylii na niezmienionym poziomie 48 i 133 mln ton. Nie zmieniło się zużycie i import w Chinach.
 
Rzepak - świat: Globalna produkcja rzepaku wzrosła symbolicznie (+0,03 mln ton m/m), do 68,93 mln ton. Przerób nasion szacowany jest na 68,0 mln ton, a zapasy końcowe na 5,1 mln ton (+0,06 mln ton m/m). Globalne zapasy końcowe rzepaku spadną w tym sezonie o blisko 30% licząc rok do roku.


Tagi:
źródło: