| Autor: redakcja1

Warunki agrometeorologiczne od jesieni 2016 r. do wiosny 2017 r. a uprawa roślin

Przebieg pogody jesienią 2016 r. był na ogół sprzyjający dla rolnictwa. Utrzymujące się raczej dodatnie temperatury powietrza podtrzymywały wegetację i stwarzały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się, a dobowe wahania temperatur powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin.

Warunki agrometeorologiczne od jesieni 2016 r. do wiosny 2017 r. a uprawa roślin
Pogoda w grudniu 2016 r. nie stwarzała większych zagrożeń dla zimujących roślin, ale utrzymująca się w ciągu miesiąca wysoka temperatura powietrza zakłócała zimowy spoczynek roślin.
Jak poinformował GUS, w styczniu 2017 r. panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne. Notowane przede wszystkim w pierwszej połowie miesiąca duże spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu, miejscami nawet poniżej -25°C, spowodowały w wielu rejonach kraju nadmierne wychłodzenie wierzchniej warstwy gleby.
Przebieg pogody w lutym 2017 r. nie stwarzał raczej zagrożenia dla zimujących roślin. W drugiej połowie miesiąca pod wpływem zwiększającej się temperatury powietrza następowało stopniowe zanikanie pokrywy śnieżnej i rozmarzanie wierzchniej warstwy gruntu. Topniejący śnieg w połączeniu z opadami deszczu tworzył miejscami na polach zastoiska wody.
Pogoda w marcu 2017 r. nie sprzyjała obsychaniu pól i ogrzewaniu gleby, jak i również wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych, pomimo tego wcześnie zastosowano nawożenie nawozami mineralnymi oraz dokarmianie dolistne roślin, a także przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne z użyciem środków ochrony roślin.
W kwietniu 2017 r. warunki agrometeorologiczne były różnorodne, choć na ogół niekorzystne dla wegetacji i rozwoju roślin.
W maju warunki pogodowe zdecydowanie uległy poprawie dopiero w II połowie i sprzyjająco wpłynęły na wschody i wegetację roślin.


Tagi:
źródło: