| Autor: redakcja

POLIDAP® z Polic niezastąpiony w kukurydzy

Coraz więcej upraw kukurydzy i coraz doskonalsze technologie uprawy prowadzą wprost do POLIDAPU. A to dlatego, że ciepłolubna kukurydza w warunkach niskich, wiosennych temperatur bardzo słabo pobiera fosfor, co przejawia się zaczerwienieniem liści, a przede wszystkim powoduje zahamowanie jej wzrostu. POLIDAP® to nawóz zawierający 100% przyswajalny dla roślin fosfor. Wykorzystywany jest on także jako podstawowy składnik nawozów POLIFOSKA®.

POLIDAP® z Polic niezastąpiony w kukurydzy
Jedynym skutecznym sposobem „pomocy” roślinom jest współrzędne nawożenie startowe w ilości 100 kg do 150 kg/ha POLIDAPU, czyli fosforanu amonu. Specjalne siewniki do współrzędnego siewu ziarna i nasion mogą wysiewać nawet ponad 300 kg/ha masy nawozu. Dla bezpieczeństwa wschodzących roślin współrzędnie powinno się stosować tylko mało ruchome w glebie składniki, czyli amonową formę azotu i fosfor. Nie powinno się stosować ruchliwych składników, takich jak azot saletrzany, potas, magnez, bo ze względu na łatwe przemieszczanie z ruchem wody w glebie stanowią zagrożenie dla korzeni wschodzących roślin. Niektóre firmy zalecają do nawożenia współrzędnego stosunkowo nisko skoncentrowane nawozy, ze słabo przyswajalnym fosforem w dawkach nawet 200 kg/ha, co jest bardzo ryzykowne, a przede wszystkim nieefektywne.

Z ekonomicznego i ekologiczny punktu widzenia optymalną jest zasobność gleb na poziomie około 15 mg P2O5/100 g gleby. Taka jej zasobność „nie zwalnia” ze zlokalizowanego nawożenia POLIDAPEM. Wyjątek stanowią uprawy na glebach zasobnych w fosfor (ponad 30 mg P2O5/100 g gleby), intensywnie nawożonych obornikiem lub gnojowicę. Ale wtedy ogranicza się także dawki azotu i potasu.

Pamiętajmy, że obok złego tolerowania chłodnej wiosny, najważniejsze jest dobre zaopatrzenie w fosfor roślin kukurydzy we wczesnych fazach rozwojowych, ponieważ główna ilość pobieranego przez te rośliny fosforu przypada na okres do fazy 11 liści. Najważniejsze, że rośliny mają szanse lepiej rozwinąć system korzeniowy, lepiej znosząc późniejsze „trudy” pogodowe. Tagi:
źródło: