| Autor: redakcja1

Polski udział w eksporcie pszenicy spadł do zera w ostatnim tygodniu

W tygodniu (15-21.04.2019) Polska wyeksportowała poza UE 4.491 ton kukurydzy, 36 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna) i 81 ton słodu. W tym samym tygodniu sprowadziliśmy spoza UE 7.745 ton kukurydzy.

Polski udział w eksporcie pszenicy spadł do zera w ostatnim tygodniu
W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie pszenicy miękkiej poza UE spadł do 0% (1% tydzień wcześniej). Od początku sezonu 2018/19 wyeksportowaliśmy poza UE 1,1 mln ton pszenicy, co daje nam dopiero 5 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 6,7% unijnego eksportu, a w ostatnim czasie wyprzedziła nas Litwa (7,6%). Więcej od nas eksportują też Niemcy (11,1%) i Rumunia (18,2%), podczas gdy za prawie połowę unijnego eksportu odpowiada Francja (47,8%).
 
POLSKA - EKSPORT/IMPORT ZBÓŻ poza UE  (od 1 lipca 2018 do 21 kwietnia 2019):
 
Od początku sezonu 2018/19 kraj nasz wyeksportował poza Unię Europejską: 1,16 mln ton wszystkich zbóż, w tym 1,10 mln ton pszenicy. Oznacza to silny wzrost (+52% pszenica i +45% zboża razem) w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2017/18.
 
Rok temu (po 43 tygodniach sezonu 2017/18) notowaliśmy wynik eksportowy - odpowiednio: 0,80 mln ton wszystkich zbóż, w tym 0,72 mln ton pszenicy.
 
Import zbóż do Polski (spoza UE):
 
W analizowanym tygodniu sprowadziliśmy 6.329 ton kukurydzy, 174 tony pszenicy i 153 tony sorgo.
 
Od początku sezonu import wszystkich zbóż wynosi 292,89 tys. ton, w tym 222,41 tys. ton kukurydzy. Odpowiada to za tylko 1,2% unijnego importu ziarna zbóż i 1,1% w przypadku kukurydzy.
 
Dla porównania, w ciągu 43 tygodni sezonu 2017/18 sprowadzono do Polski (spoza UE):  221,87 tys. ton zbóż, w tym 148,95 tys. ton kukurydzy. Oznacza to, że w tym sezonie import wszystkich zbóż wzrósł o 32%, a samej kukurydzy o 49%.
 
 
Produkcja zbóż w Polsce na tle Unii Europejskiej (2018 r.)
 
W 2018 roku zboża w Polsce uprawiano na 7,850 mln ha, a zbiory wyniosły 26,71 mln ton.

Stanowi to (w skali UE): 14% areału i tylko 9% produkcji zbożowej.
 
Plonowanie zbóż w naszym kraju było o ok. 40% mniejsze od średniej unijnej.
 
Średnia wydajność wszystkich zbóż wyniosła w naszym kraju tylko 3,40 t/ha, w porównaniu do 5,28 t/ha w całej UE.
 
Pszenica plonowała w Polsce na poziomie 4,08 t/ha, a średnio w UE było to 6,62 t/ha.


Tagi:
źródło: