| Autor: redakcja11

Żniwa 2016. Na ceny zbóż w Polsce wpływa sytuacja na rynku międzynarodowym

W wielu rejonach Polski rolnicy zebrali już większość zbóż, jednak w północnych i północnowschodnich regionach warunki pogodowe opóźniają zbiory. Znaczne opady atmosferyczne utrudniają prowadzenie prac polowych oraz niekorzystnie wpływają na jakość ziarna. Dlatego warto więc przyjrzeć się, jak sytuacja ta wpływa na kształtowanie się cen zbóż w Polsce.

Żniwa 2016. Na ceny zbóż w Polsce wpływa sytuacja na rynku międzynarodowym

Ceny zbóż w Polsce

Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w monitorowanych zakładach wyniosła 598 PLN/t, była ona o 9,6% niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ocenie analityków Banku BGŻ BNP Paribas spadki wobec poprzedniego roku pogłębiły się. W lipcu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 633 PLN/t i była o 8,8% niższa od ceny z lipca poprzedniego roku, zaś w czerwcu średnia cena tego zboża ukształtowała się na poziomie 643 PLN/t i była mniejsza o 3,9% od ceny w porównywalnym okresie zeszłego roku. Niski poziom cen w okresie żniw ma charakter sezonowy, dlatego też nie przesądzi o tym, w jaki sposób będą kształtowały się ceny po ich zakończeniu.

Średnia cena kukurydzy paszowej w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia wyniosła 678 PLN/t, czyli zwyżkowała o 1,7% w odniesieniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku. Jednak zbiory tego zboża są jeszcze przed nami i zapowiadają się bardzo dobrze, co dodatkowo będzie oddziaływać na ceny w Polsce.

Poziom cen oferowanych przez przetwórców i handlowców nie jest zadawalający dla producentów zbóż. W wielu rejonach kraju, pomimo niemalże ukończonych żniw, rolnicy decydują się na przechowywanie ziarna w oczekiwaniu na wyższe ceny. Należy pamiętać, że na ceny zbóż w Polsce w dużym stopniu wpływa sytuacja na rynku międzynarodowym. Jak wynika z najświeższych szacunków opublikowanych przez USDA tegoroczne zbiory zbóż podstawowych u największych producentów mogą być rekordowe, co ciąży na cenach notowanych na giełdach światowych. Na rynku europejskiego dodatkowym istotnym czynnikiem, który negatywnie oddziałuje na ceny są prognozy rekordowych zbiorów w Rosji. W przeciwnym kierunku działają natomiast niskie prognozy zbiorów we Francji i Niemczech, co nieznacznie wspiera notowania cen na paryskiej giełdzie MATIF, gdzie w ostatnim tygodniu (15-21.08) pszenica w kontraktach grudniowych ukształtowała się na poziomie 168-171 EUR/t.

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje można przypuszczać, że tegoroczne ceny zbóż podstawowych w kraju bezpośrednio po zbiorach będą nieco niższe od cen w tym samym czasie przed rokiem. Oczywiście w tym okresie zazwyczaj sytuacja jest bardzo dynamiczna gdyż wcześniejsze zapowiedzi zastępowane są coraz bardziej dokładnymi danymi rzeczywistymi, stąd poziom cen może się szybko zmieniać. Tagi:
źródło: