| Autor: redakcja1

Spadają prognozy zbiorów kukurydzy w UE - listopadowe szacunki USDA

Według USDA unijne zbiory kukurydzy wyniosą w tym roku 54,8 mln ton i jest to prognoza o 1,4 mln ton gorsza niż w październiku i blisko 1 mln ton poniżej oficjalnej prognozy KE. Dla porównania, w ubiegłym roku produkcja kukurydzy w UE wyniosła 71 mln ton. Obok Unii Europejskiej, cięcie zbiorów dotyczyło również Republiki Południowej Afryki (-0,6 mln ton).

Spadają prognozy zbiorów kukurydzy w UE - listopadowe szacunki USDA
Amerykański Departament Rolnictwa oczekuje, że światowa produkcja kukurydzy w sezonie 2022/23 wyniesie 1,168 mld ton. Po spadku o 4 mln ton w październiku, obecna prognoza jest niższa o skromne 0,4 mln ton od oczekiwań sprzed miesiąca, ponieważ wyżej wymienione korekty w dół zostały w większości zniwelowane przez wzrost produkcji w USA i kilku innych mniejszych krajach. 

Amerykańskie zbiory skorygowano o prawie 1 mln ton w górę do 353,8 mln ton dzięki lepszym plonom. W mniejszym zakresie podniesione zostało oczekiwane krajowe (USA) zużycie kukurydzy. Stąd symboliczna korekta w górę amerykańskich zapasów na koniec sezonu, które powinny sięgnąć 30 mln ton (-14% r/r).

Globalna konsumpcja kukurydzy oceniana jest teraz na 1,175 mld ton (+0,8 mln ton - m/m) i przewyższy produkcję.

Światowe zapasy kukurydzy na koniec nowego sezonu powinny sięgnąć 300,8 mln ton w porównaniu do 301,2 mln ton oczekiwanych w październiku i 307,7 mln ton na koniec sezonu 2021/22. Oznaczać to będzie spadek zapasów o 2,3% w skali roku.


Tagi:
źródło: