| Autor: redakcja1

Spożycie przetworów zbożowych

W Polsce od sezonu 2017/2018 spożycie przetworów zbożowych jest w miarę stabilne.

Spożycie przetworów zbożowych
W sezonie 2020/2021 bilansowa konsumpcja produktów zbożowych (według danych GUS), wyniosła 101 kg na mieszkańca (w przeliczeniu na przetwory) wobec 102 kg na mieszkańca w sezonie 2019/2020. Było ono o 18 kg na mieszkańca niższe niż w roku akcesji Polski do UE.

Spożycie przetworów zbożowych w sezonie 2020/2021 było determinowane zwiększonym popytem na pieczywo o przedłużonej trwałości i produkty zbożowe łatwe do przechowywania i przygotowania.


Tagi:
źródło: