| Autor: redakcja1

IERiGŻ: Pomimo stabilnej sytuacji rynkowej, doniesienia nt. nowych zbiorów mają coraz większy wpływ na zmiany cen

Jak wynika z ostatnich szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) zbiory zbóż z pominięciem ryżu w 2015 r. wyniosły 2,005 mld ton i były o 8 mln ton wyższe niż podawano miesiąc wcześniej, ale jednocześnie o 2,0% niższe od rekordowych zbiorów w 2014 r.

IERiGŻ: Pomimo stabilnej sytuacji rynkowej, doniesienia nt. nowych zbiorów mają coraz większy wpływ na zmiany cen

Rynek zbóż

Jak wskazują Wiesław Łopaciuk i Katarzyna Rola z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, obniżka globalnej podaży ze zbiorów zrekompensowały jednak rekordowe zapasy początkowe wynoszące 466 mln ton i dlatego podaż całkowita praktycznie pozostała niezmienna i wyniosła 2,453 mld t. Światowe zużycie w sezonie 2015/2016 jest przewidywane na 1,988 mld ton, co oznacza zniżkę spadek o 1% w porównaniu z sezonem 2014/2015, a popyt importowy na 323 mln ton względem 322 mln ton w sezonie poprzednim. Zapasy na koniec sezonu 2015/2016 wzrosną do rekordowych 466 mln ton, czyli najwyższego poziomu od 29 lat.
 
Zbiory zbóż w 2016 r. oceniane są na 2,006 mld ton, a podaż całkowita w sezonie 2016/2017 na 2,472 mln ton, tj. zwyżka o 0,8% w odniesieniu do poprzedniego sezonu. Zużycie prognozowane jest w granicy o 0,6% większej niż w poprzednim sezonie, a stan zapasów końcowych osiągnie następny rekordowy poziom - 472 mln ton.
 
Pomimo stabilnej sytuacji rynkowej, doniesienia związane nowych zbiorów mają coraz większy wpływ na zmiany cen. Po zwyżkach w połowie kwietnia 2016 r. wynikających z obaw o zbiory kukurydzy w RPA, suszę w Australii, malejący eksport z portów Morza Czarnego oraz działalność funduszy inwestycyjnych, w tym głównie na giełdzie w Chicago, w ostatnim tygodniu tego miesiąca notowania zbóż obniżyły się, ale dalej były na większym poziomie niż w marcu 2016 r.
 
Indeks GOI w kwietniu 2016 r., zwiększył się o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, w tym indeks cen pszenicy o 1,8% a kukurydzy o 9,2%. Wobec kwietnia 2015 r., index cen pszenicy był mniejszy o 8,8%, a kukurydzy większy o 4,1%.


Tagi:
źródło: