| Autor: redakcja1

Tempo polskiego eksportu pszenicy jest o ponad 1/3 szybsze niż sezon wcześniej

W tygodniu (4-10.03.2019) Polska wyeksportowała poza UE 26.268 ton pszenicy i 141 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna). W tym samym czasie sprowadziliśmy do kraju 5.870 ton zbóż w tym 5.287 ton kukurydzy.

Tempo polskiego eksportu pszenicy jest o ponad 1/3 szybsze niż sezon wcześniej
Polska - eksport/import zbóż poza UE
 
w okresie: od 1-lipca 2018 do 10-marca 2019:
 
Od początku sezonu kraj nasz wyeksportował poza Unię Europejską: 953.078 ton wszystkich zbóż, w tym 899.983 ton pszenicy. Oznacza to silny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2017/18. Rok temu po 37 tygodniach notowaliśmy wynik odpowiednio: 721,159 tys. ton wszystkich zbóż i 656,607 tys. ton pszenicy.
 
Import zbóż do Polski (spoza UE) od początku sezonu wynosi 258,451 tys. ton, w tym 190,791 tys. ton kukurydzy. Odpowiada to za tylko 1,2% unijnego importu ziarna zbóż.
 
Dla porównania, w ciągu 37 tygodni sezonu 2017/18 sprowadzono do Polski (spoza UE): tylko 185,798 tys. ton zbóż, w tym 132,392 tys. ton kukurydzy. Oznacza to, że w tym sezonie import wzrósł odpowiednio o 40% (zboża razem) i 45% (kukurydza).
 
Po 37 tygodniach sezonu 2018/19 zajmujemy 5 miejsce w rankingu eksporterów unijnej pszenicy (wyprzedziła nas ostatnio Litwa). Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,2% unijnego eksportu (900,0 tys. ton). Kolejne kraje to: wspomniana wcześniej Litwa (7,7%), Niemcy (9,5%), Rumunia (21,3%) i Francja (46,6%).
 
Produkcja zbóż w Polsce na tle Unii Europejskiej (2018 r.)
 
W 2018 roku zboża w Polsce uprawiano na 7,850 mln ha, a zbiory wyniosły 26,71 mln ton.
 
Stanowi to (w skali UE): 14% areału i tylko 9% produkcji zbożowej.
 
Plonowanie zbóż w naszym kraju było o ok. 40% mniejsze od średniej unijnej.
 
Średnia wydajność wszystkich zbóż wyniosła w naszym kraju tylko 3,40 t/ha, w porównaniu do 5,28 t/ha w całej UE.
 
Pszenica plonowała w Polsce na poziomie 4,08 t/ha, a średnio w UE było to 6,62 t/ha.


Tagi:
źródło: