| Autor: redakcja1

Trzy odmiany kukurydzy GMO przeznaczone do uprawy na liście oczekujących na legalizację

W dniu 27 stycznia br. na posiedzeniu stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt - SCoFCACH zostały poddane pod głosowanie trzy odmiany kukurydzy GMO: MON810 - wznowienie autoryzacji firmy Monsanto, Bt 11 oraz 1507 - nowa autoryzacja przeznaczone do uprawy. Nie uzyskano kwalifikowanej większości głosów.

Trzy odmiany kukurydzy GMO przeznaczone do uprawy na liście oczekujących na legalizację
Procedura autoryzacji jest niejako wbrew 19 państwom UE, które zrezygnowały z uprawy GMO, ale otwierają nowe możliwości dla takich państw jak Hiszpania i Portugalia, gdzie można je uprawiać. Zdaniem FAMMU/FAPA, aktualnie MON810 jest uprawiana głównie w Hiszpanii, jak również w mniejszej ilości w Portugalii, Rumunii, Słowacji i Czechach. Obecnie głosowanie powinien podjąć „Komitet Odwoławczy” wiosną najprawdopodobniej z takim samym wynikiem, a więc decyzję podejmie Komisja.


Tagi:
źródło: